poniedziałek, 18 marzec 2024 16:51

Fala upałów w Rio de Janeiro bije rekordy

Fala upałów w Rio de Janeiro Fala upałów w Rio de Janeiro pixabay

Rio de Janeiro doświadcza najgorętszych dni od dekady, osiągając rekordowy indeks ciepła na poziomie 62,3°C. Fala upałów, która ogarnęła Brazylię, nie tylko sprawia, że życie codzienne staje się wyzwaniem, ale również stawia pod znakiem zapytania przyszłość ekologiczną regionu. Wpływ wysokiej temperatury i wilgotności, które składają się na indeks ciepła, jest szczególnie odczuwalny w gęsto zaludnionych metropoliach, takich jak Rio, gdzie beton i asfalt tylko potęgują efekt piekarnika.

 

Rekordowe temperatury w mieście

Indeks ciepła, który uwzględnia wpływ wilgotności na odczuwalną temperaturę, osiągnął niedawno wartość 62,3°C, bijąc wszelkie rekordy z ostatnich dziesięciu lat. Jest to wartość znacznie wyższa od rzeczywistej temperatury powietrza, która w tym czasie wynosiła 42°C. Tak ekstremalne warunki skłoniły mieszkańców do szukania schronienia na plażach takich jak Ipanema czy Copacabana, a także do stosowania różnych metod radzenia sobie z upałem, publikowanych przez lokalne władze. Ta sytuacja nie tylko utrudnia codzienne funkcjonowanie, ale również wywołuje obawy o długoterminowe konsekwencje dla środowiska i zdrowia publicznego.

Zagrożenia ekologiczne i społeczne

Raquel Correia, 49-letnia asystentka administracyjna, wyraża swoje obawy związane z rosnącą temperaturą, wskazując na zwiększoną urbanizację i wylesianie jako główne czynniki przyczyniające się do zmian klimatycznych. Takie warunki mogą prowadzić do dalszego nasilania się ekstremalnych zjawisk pogodowych, nie tylko w formie upałów, ale także intensywnych opadów deszczu, które w tym samym czasie dają się we znaki na południu kraju. Agencja informacyjna MetSul ostrzega przed bardzo wysokim ryzykiem związanym z intensywnymi opadami i burzami w centrum-południowej Brazylii, co może prowadzić do dalszych zniszczeń i wyzwań dla mieszkańców tego regionu.

Rekordowy indeks ciepła w Rio de Janeiro to nie tylko wyzwanie dla codziennego życia mieszkańców, ale także przestroga przed długoterminowymi skutkami zmian klimatycznych. Wysokie temperatury, połączone z intensywnymi opadami deszczu w innych częściach kraju, podkreślają potrzebę działań zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym w celu złagodzenia negatywnych skutków tych zmian. Ochrona środowiska naturalnego, zarządzanie zasobami wodnymi i planowanie przestrzenne stają się kluczowymi obszarami, w których konieczne jest podjęcie skutecznych działań.\

Źródło: https://www.aljazeera.com/