sobota, 12 styczeń 2019 14:19

Przyłącza wodociągowe z tworzyw sztucznych

Ze względów praktycznych i ekonomicznych coraz większe zastosowanie w budowie przyłączy znajdują rury z tworzyw sztucznych.

Dużą zaletą tych materiałów jest ich wysoka jakość, całkowita odporność na korozję, niskie koszty eksploatacyjne, mała chropowatość materiału (niskie opory przepływu). Materiały te są mało podatne na zarastanie osadem, dzięki czemu istnieje możliwość stosowania mniejszych średnic niż w przewodach tradycyjnych. Dużym plusem jest lekkość, prosty sposób wykonania połączeń i wysoka szczelność. Producenci określają żywotność rur z tworzyw sztucznych na co najmniej 100 lat.

Najczęściej stosowanymi materiałami do przyłączy wodnych są:
nieplastyfikowany polichlorek winylu PVC
polietylen o wysokiej gęstości
polipropylen
Podstawowe pojęcia określające parametry rur:
D- średnica nominalna rury równa średnicy zewnętrznej, podawana w mm
g - grubość nominalna ścianki rury podawana w mm
SDR - znormalizowany stosunek wymiarów, średnicy zewnętrznej do grubości ścianki, liczba niewymiarowa
PN - ciśnienie nominalne, maksymalne ciśnienie robocze wyrażone w barach, dla wody o temperaturze 20 C
Przeliczniki najczęściej stosowanych jednostek, podane w przybliżeniach, dla porównania poszczególnych wartości ciśnienia.
1 bar = 10 m H2O = 1 atm = 0,1 MPa
Przy obliczeniach hydraulicznych operuje się różnymi jednostkami przepływu, najczęściej to:
1 l/s = 60 l/min = 3,6 m3/h = 0,001 m3/s

Charakterystyka rur do przyłączy wodnych PVC

Systemy ciśnieniowe z PVC przeznaczone są do przesyłania wody i produkowane zgodnie z wymaganiami normy PE-EN 1452 "systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu do przesyłania wody". Rury i kształtki systemu spełniają również wymagania normy PN-EN 1456 "systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej układanej pod ziemią" W skład systemu wchodzą rury i kształtki wyposażone w specjalnie zaprojektowane uszczelki euro. Rury i kształtki dostępne są w średnicach od 90-400 mm, w zakresie ciśnienia nominalnego PN 10.

Uszczelki euro dzięki swojej konstrukcji zapewniają bardzo wysoki poziom szczelności funkcjonującego rurociągu lub przyłącz, zarówno w warunkach panującego ciśnienia roboczego jak również podczas skoków w ciśnienia w sieci. Trójwargowe rozwiązanie charakteryzuje się wypełnieniem bardzo dużej powierzchni styku ze ścianką łączonej rury oraz z gniazdem rowka w kielichu. Odpowiednio dobrany skład mieszanki gumowej sprawiają, że uszczelki euro umożliwiają bardzo łatwy montaż poprzez zminimalizowanie tarcia między uszczelką a powierzchnią rury.

Charakterystyka techniczna rur PE do sieci i przyłączy wodociągowych

Systemy takie wypierają obecnie rozwiązania z PVC. Rury z PE produkowane są metoda wytłaczania z polietylenu o gęstości powyżej 930 kg/m3, z dodatkiem antyutleniaczy, stabilizatorów i pigmentów niezbędnych do wytwarzania rur o określonych właściwościach mechanicznych i zgrzewalności. Materiałem bazowym jest Pe-HD klasy PE 80 i PE100.
Rury polietylenowe PE przeznaczone są do rozprowadzania wody pitnej, ciekłych mediów technologicznych , ścieków a także jako rury osłonowe. Tak różnorodne zastosowanie rur wynika z ich znakomitych właściwości fizyko-mechanicznych oraz odporności na różnego rodzaju agresywne media. Równocześnie rury polietylenowe są całkowicie obojętne i nieszkodliwe dla środowiska.

Zalety rur PE
doskonała wytrzymałość mechaniczna
wysoka odporność na ścieranie
wysoka udarność
bardzo dobra elastyczność materiału umożliwia montaż w trudnych warunkach
możliwość zaciskania rur i zamykania przepływu mediów przy pracach remontowych
gładka powierzchnia wewnętrzna
duża odporność chemiczna
niski ciężar, łatwość w transporcie

Rury z surowca PE 100 przy tej samej grubości ścianki jak rury z PE 80 mogą pracować przy wyższym ciśnieniu. Przekrój efektywny rury z PE 100 przy tym samym ciśnieniu roboczy jest o 17% większy. Dlatego obecnie większość producentów wycofuje materiał PE80 ze swojej oferty. Rury do przyłączy produkowane są w kolorze niebieskim ale również spotykane są kolory czarne oraz żółte do sieci i przyłączy gazowych. Układanie i łączenie tego materiału w temperaturze poniżej 0 St. C jest możliwe choć niezalecane. W tych warunkach trudno spełnić wymagania do prawidłowego łączenia i zasypywania rur. PE odporny jest na wszelkie naturalne warunki gruntowe i nie wymaga żadnego zabezpieczenia antykorozyjnego. Rur takich nie należy powlekać i malować żadnymi agresywnymi środkami ani tez zasypywać materiałem zawierającym aromatyczne węglowodory, farby, rozpuszczalniki.

Rury wielowarstwowe z PE do przyłączy wodociągowych i sieci

W ostatnich latach rozpoczęto produkcję rur wielowarstwowych z polietylenu. Rury te powstały z potrzeby zastosowania rur, na trwałość których nie miały by wpływu uszkodzenia powierzchni zewnętrznej lub obciążenia punktowe. Można je na szybko i bez kłopotu ułożyć w gruncie. Rury takie przeznaczone są do budowy przyłączy i sieci ciśnieniowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Dzięki rurze zabezpieczającej (osłonowej) rury przewodowe są chronione i zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie transportu, magazynowania, montażu i eksploatacji oraz mogą być stosowane do budowy przyłączy w gruncie rodzimym bez stosowania podsypki i obsypki. Można je stosować jako materiał do przycisków pod drogami. Można je łączyć tymi samymi metodami jak pozostałe systemy ciśnieniowe.

EkoSan Instal Sp. z.o.o.
ul. Relaksowa 27/11
20-819 Lublin
http://ekosan-instal.pl/przylacza-wodne-gazowe

Wyświetlony 427 razy