wtorek, 03 październik 2023 08:34

Zautomatyzowany system do monitorowania floty pojazdów za pomocą GPS

technologia GPS technologia GPS pixabay

Śledzenie floty to złożone zadanie, które wymaga zaawansowanych technologii do dokładnego monitorowania pojazdów, personelu i sprzętu. Dlatego skutecznym rozwiązaniem w tej dziedzinie jest system zarządzania oparty na technologii GPS. Flota pojazdów to zazwyczaj zbiór różnych aktywów naziemnych, takich jak samochody osobowe, ciężarówki, maszyny rolnicze itp.

Monitoring floty polega na wykorzystaniu technologii telematycznej do zbierania danych z pojazdów w czasie rzeczywistym. Te dane są często gromadzone niemal natychmiast, co czyni je niezwykle przydatnymi dla kierowników floty. Mogą wykorzystać te informacje do podejmowania strategicznych decyzji dotyczących działań (na przykład, który pojazd wysłać do nowego zadania, gdzie znajduje się najbliższy dostępny dźwig, czy pracownik wrócił już do bazy).

Ten artykuł będzie cenny dla osób zainteresowanych wprowadzeniem systemów zarządzania flotą do swojej firmy. Przedstawiamy historię projektu, opisujemy zadania oraz wyzwania, które stanęły przed naszym zespołem.

Przebieg projektu i trudności związane z tworzeniem systemu do śledzenia GPS

Jeden z wiodących dostawców usług związanych z technologią śledzenia GPS jest naszym partnerem biznesowym. W szczególności nasz klient świadczy pełny zakres usług obejmujący umieszczanie trackerów GPS w pojazdach oraz tworzenie i utrzymanie aplikacji internetowej do systemu śledzenia GPS.

Nasz partner zwrócił się do Agiliway z problemem związanym z istniejącym systemem śledzenia GPS, który opierał się na przestarzałej technologii:

  • System działał wolno, co powodowało potencjalne przerwy w jego funkcjonowaniu.
  • Trasy pojazdów na mapie nakładały się na siebie, co utrudniało ich czytelność, i system nie spełniał oczekiwań klientów.
  • Użytkownicy nie mieli dostępu do systemu na swoich urządzeniach mobilnych, co powodowało znaczne niedogodności, ponieważ większość z nich pracowała poza biurem przez większość czasu.
  • Firma nie była w stanie dodawać nowych funkcji do istniejącego systemu. Ograniczało to jej możliwości dostosowania się do rosnących potrzeb i wymagań klientów.

Dostarczone rozwiązanie do zarządzania flotą pojazdów

W celu zaspokojenia potrzeb klienta firma Agiliway zaproponowała przepisanie systemu, przy użyciu technologii React. Dzięki temu znacząco poprawiła się wydajność i funkcjonalność systemu monitoringu. Korzyści płynące z proponowanego rozwiązania obejmują przede wszystkim:

Stosowanie ReactJS

  • Poprawiona wydajność. Dzięki zastosowaniu React system stał się bardziej wydajny, ponieważ nie wymaga całkowitej aktualizacji strony w przypadku zmian w pojedynczym komponencie. Dzięki kapsułkowanym komponentom, które zarządzają własnym stanem, React generuje i synchronizuje minimalne aktualizacje, co przyspiesza prezentację danych. Korzystanie z React Redux pozwoliło unikać niepotrzebnych pobierań informacji o wszystkich pojazdach. System pobiera określone dane tylko wtedy, gdy użytkownik wyda odpowiednie żądanie.
  • Doskonalsza wizualizacja wielu pojazdów na mapie. Dzięki grupowaniu map w React Native rozwiązano problemy związane z czytelnością dla użytkowników monitorujących wiele pojazdów. Grupowanie map pozwala skonsolidować wszystkie monitorowane obiekty w regionie, co skutkuje wyświetlaniem na mapie tylko liczby tych obiektów. Dla dokładniejszego przyjrzenia się lokalizacji pojazdu użytkownik może powiększyć mapę.
  • Monitorowanie w czasie rzeczywistym. Wprowadzenie możliwości monitorowania lokalizacji pojazdów w czasie rzeczywistym było osiągnięte dzięki interfejsowi ng-web, który dostarcza ważne dane do React, pozwalając na wyznaczanie trasy pojazdu na mapie i prezentowanie jej w atrakcyjnej wizualnie formie dla użytkownika.
  • System powiadomień. Kompleksowy system powiadomień rozszerzył możliwości systemu i ułatwił pracę dyspozytorom. Porównuje otrzymane informacje z ustalonymi wcześniej zasadami i warunkami, generując alert, gdy zostaną naruszone. Przykłady takich naruszeń to przyspieszenie pojazdu, odchylenie od wyznaczonej trasy lub przekroczenie granicy wyznaczonej geostrefy.
  • Aplikacja mobilna. Przepisanie systemu w React umożliwiło również stworzenie dedykowanej aplikacji mobilnej przy użyciu React Native. Oferuje zaawansowaną funkcjonalność, doskonałą wydajność i szybkość działania.

W jaki sposób zaproponowane rozwiązanie przyczyniło się do usprawnienia systemu zarządzania flotą?

Poprzez rozwinięcie systemu śledzenia GPS przy użyciu React i stworzenie dla niego aplikacji mobilnej w React Native, nasz zespół wprowadził znaczące ulepszenia w efektywności operacyjnej systemu oraz znacząco poprawił ogólną wydajność firmy klienta.

Nowe funkcje systemu i spójne działanie pozwalają skutecznie monitorować pojazdy i trasy. Pomaga to zwiększyć produktywność pracowników działu logistyki. Ponadto dostępność aplikacji mobilnych i alertów w czasie rzeczywistym daje właścicielom pojazdów większą kontrolę nad nimi.

Dzięki wykorzystaniu najnowszych osiągnięć w dziedzinie technologii informatycznych oraz dostarczeniu szybkiego i intuicyjnego rozwiązania firma jest w stanie obsłużyć dużą liczbę klientów końcowych i systematycznie zwiększać swoje zyski finansowe.