czwartek, 07 wrzesień 2023 16:23

Rola dezynfekcji w utrzymaniu wysokiej jakości żywności w nowoczesnych zakładach produkcyjnych.

czyszczenie hal przemysłowych czyszczenie hal przemysłowych mat.prasowe

Właściciele zakładów produkcji i przetwórstwa żywności muszą przywiązywać szczególną wagę do utrzymywania nienagannej higieny i czystości w takich obiektach. Przepisy stają się coraz bardziej restrykcyjne, a wszelkie uchybienia mogą wywrzeć negatywny wpływ na zdrowie docelowych konsumentów. W Polsce na przedsiębiorstwa spożywcze nakładany jest obowiązek wdrożenia specjalnego systemu HACCP, który reguluje szereg wewnętrznych procedur w zakładzie. Aby utrzymać wysoką jakość żywności, konieczne jest przeprowadzanie regularnych działań związanych z dezynfekcją.

Wymagania i przepisy

Systematyczne czyszczenie hal jest konieczne przede wszystkim dlatego, że produkcja spożywcza nierozerwalnie wiąże się z występowaniem rozmaitych zabrudzeń. W procesie wytwarzania żywności biorą udział wszelkiego rodzaju tłuszcze, przyprawy, mąki, ziarna czy glazury, a nierzadko również produkty będące alergenami. Ich niepożądane pozostałości trzeba usunąć, korzystając przy tym z odpowiednich metod sprzątania i dezynfekcji. Utrzymanie nienagannego poziomu czystości maszyn i regularne mycie hal produkcyjnych ma kluczowe znaczenie również dla zachowania płynności wszystkich realizowanych procesów. Działania te muszą być prowadzone z dużą dokładnością i precyzją, ponieważ wpływają na bezpieczeństwo mikrobiologiczne żywności trafiającej do odbiorców końcowych.

Kluczowe etapy dezynfekcji

Sprzątanie hal w przemyśle spożywczym zawsze wygląda nieco inaczej, ponieważ przetwarzają one dość zróżnicowane produkty i korzystają z rozmaitych urządzeń. Wyposażenie takich obiektów jest zwykle dość charakterystyczne dla rodzaju produkowanej żywności, przez co procesy czyszczenia muszą być ściśle dopasowane do różnych parametrów i warunków środowiskowych. Profesjonalne sprzątanie hal produkcyjnych najczęściej rozpoczyna się od demontażu poszczególnych maszyn, po czym następuje usuwanie zanieczyszczeń organicznych z użyciem dużej ilości wody. W zależności od rodzaju zabrudzeń, konieczne jest też zastosowanie specjalistycznych narzędzi i środków chemicznych. Z reguły sprzątanie hali produkcyjnej tego typu wymaga wykorzystania preparatów o właściwościach myjąco-dezynfekujących, które niszczą drobnoustroje występujące na powierzchni. Na koniec są one spłukiwane, aby zniwelować ewentualne ryzyko skażenia żywności. Powierzchnia może też wymagać dodatkowego osuszenia.

Specjalistyczne procedury

Sprzątanie magazynów przechowujących żywność zawsze wymaga postępowania zgodnie ze specjalistycznymi procedurami. Niezbędna jest również systematyczna kontrola, przeprowadzana z użyciem dedykowanych testów mikrobiologicznych. Jeżeli skuteczność całego procesu dezynfekcji zostanie potwierdzona, można wznowić produkcję. Pracownicy zajmujący się obsługą hal i urządzeń nie zawsze posiadają wiedzę na ten temat, dlatego warto powierzyć mycie i sprzątanie wykwalifikowanym fachowcom. Takie usługi świadczy sprzątanie firma TETON clean, która realizuje czyszczenie hal przemysłowych z użyciem nowoczesnego sprzętu oraz specjalnie dobranych technik. Takie rozwiązanie przyczynia się do oszczędności czasu, a także niweluje ryzyko przestojów produkcyjnych oraz kosztów ponoszonych na późniejsze naprawy sprzętu. W rezultacie linie produkcyjne mogą być utrzymane w czystości, co przekłada się na wysoką jakość gotowych produktów.

Częstotliwość dezynfekcji

Częstotliwość dezynfekcji w zakładach spożywczych powinna być uzależniona od rodzaju wyposażenia wykorzystywanego w procesach przetwórczych i produkcyjnych. Maszyny eksploatowane z dużą intensywnością wymagają częstszego oczyszczania. Nieco inaczej wygląda to w przypadku elementów infrastruktury ulokowanych bezpośrednio nad strumieniem żywności, dla których należy opracować zakładowy kalendarz mycia. Dokument ten zawiera wszystkie informacje dotyczące powtarzalności poszczególnych zabiegów, a także terminów ostatnio wdrażanych procedur w tym zakresie. Kolejne procesy mycia powinny być udokumentowane w formie zapisów ręcznych lub komputerowych, zawierających datę czyszczenia oraz wyniki oceny jego skuteczności.