poniedziałek, 25 lipiec 2022 10:19

Mario Montessori ciekawa postać

Mario Montessori Giuseppe Montesano Mario Montessori Giuseppe Montesano pixabay

Warto zauważyć, że dzisiaj taka osoba jak Mario Montessori uznawana jest za jedną z ważniejszych osób, które w dużym stopniu przyczyniły się do propagowania i promowania różnych zasad związanych z edukacją.

Oczywiście zasady te były wpajane uczniom, między innymi w szkłach Montessori. Jakby nie patrzeć Mario podobnie jak i Maria Montessori jego matka aktywnie uczestniczył w życiu społecznym i dzisiaj uznaje się go między innymi za współtwórcę Pedagogiki Montessori. Szczególną aktywność Mario wykazuje zaraz po śmierci swojej matki, gdzie niewątpliwie przejmuje on po niej tę ważną rolę. W ten sposób szkoła rozwija się coraz bardziej, a stworzone przez nich stowarzyszenie znajduje się nadal w Amsterdamie w Holandii.

 

Właściwe poglądy edukacyjne.

 Warto zauważyć, że Mario Montessori Giuseppe Montesano, czyli ojciec Mario był znanym profesorem psychiatrii jego matki, w czasie trwających studiów medycznych. W ten sposób Maria podobnie jak jej syn Mario w dużym stopniu przyczyniła się do rozwoju systemu edukacji, który uznawała za źle skonstruowany. Można powiedzieć, że w tym wypadku Mario wraz ze swoją matką przyczynił się do rozwoju edukacji, która stawiała, na większą kreatywność uczniów nie ograniczając jednocześnie ich potencjału. Jak się okazuje, podstawy tego nowego systemu szkolnictwa funkcjonują do dzisiaj, co też pokazuje, jak istotny był wpływ Mario na edukację. W końcu sam również był on nauczycielem, który przekazywał swoją wiedzę.

Konkretne metody stosowane do dzisiaj.

 Metoda Montessori stała się słynna na cały świecie, a dzisiaj kojarzy się to z badaniem dzieci z konkretnymi problemami psychicznymi. Oczywiście to wszystko zostało potem rozszerzone do ogólnych badań związanych z edukacją. Co ważne tego typu metoda stosowana przez syna Marii była również skierowana do pracy z osobami niepełnosprawnymi, co w tym wypadku działało w sposób stymulujący. Mario i świadomość, że kreatywność to coś istotnego w systemie edukacji, podczas gdy stary system był o wiele bardziej sztywny i skupiał się na książkowej wiedzy.