poniedziałek, 24 styczeń 2022 12:16

Bezbolesna wizyta w gabinecie dentystycznym

Centrum Stomatologiczne w Łodzi Centrum Stomatologiczne w Łodzi pixabay

Wiele osób unika wizyty w gabinecie dentystycznym z powodu obawy przed bólem i dyskomfortem związanym z leczeniem zębów. Większość ludzi nie wyobraża sobie poddać się leczeniu bez zastosowania znieczulenia. Na szczęście od XX wieku mamy możliwość stosowania anestetyków w leczeniu stomatologicznym.

Centrum stomatologiczne w Łodzi - rodzaje znieczuleń

Obecnie Centrum Stomatologiczne w Łodzi stosuje kilka rodzajów znieczuleń przy użyciu różnych środków znieczulających.

Wyróżnia się znieczulenia:

  • miejscowe – podawane dodziąsłowo w okolice leczonych zębów,
  • przewodowe – stosowane dodziąsłowo w okolice nerwu,
  • wziewne – podawane doustnie mają działanie rozluźniające i blokujące nerwy,
  • dowięzadłowe i śródwięzadłowe – stosowane dodziąsłowo do tkanki ozębnej.

Ponadto w stomatologii stosuje się również narkozę jak znieczulenie ogólne, które niweluje świadomość odczuwania bólu w całym organizmie. Pacjent pod wpływem narkozy pozostaje w stanie snu.

Znieczulenie ogólne może być zastosowane przy użyciu leków podawanych dożylnie lub gazów i par anestetycznych podawanych przez maskę twarzową. Niekiedy dentyści łączą obie metody stosując znieczulenie ogólne złożone.

Podczas tego typu znieczulenia tlen oraz środek znieczulający podawane są pacjentowi przez rurkę dotchawiczą wprowadzoną, kiedy pacjent śpi. Dzięki temu pacjentowi zapewnia się bezpieczeństwo przy sztucznym oddychaniu i chroni płuca przed następstwami wymiotów.

W jakich przypadkach stosuje się narkozę ogólną?

Zarówno leczenie jak i usuwanie zębów pod narkozą umożliwia uzyskanie zdrowej jamy ustnej w bezpieczny sposób.

Narkozę stosuje się u:

  • pacjentów niepełnosprawnych,
  • dzieci z zaniedbanymi zębami, u których wizyta w gabinecie dentystycznym wywołuje lęk,
  • osób borykających się ze schorzeniami, które powodują, że świadome leczenie nie jest możliwe,
  • osób z dentofobią, czyli panicznym strachem przed zabiegami dentystycznymi,
  • osób, u których zachodzi konieczność wyleczenia dużej liczby ubytków,
  • osób z przypadkami chorób psychicznych, które utrudniają lub uniemożliwiają współpracę z pacjentem.

Czy stosowanie znieczuleń jest bezpieczne?

Znieczulenia w stomatologii są już powszechnie stosowane, jednak wymagają zgody pacjenta na ich podanie. Obecnie stosuje się środki znieczulające wysokiej jakości, więc pacjent nie powinien mieć obaw w kwestii ich bezpieczeństwa dla organizmu. Nie ma przeciwwskazań medycznych do używania znieczuleń, wyłączając przypadki pacjentów z uczuleniami. W przypadku alergii pacjent musi wykonać odpowiednie testy na środki zawarte w znieczuleniu.