czwartek, 28 listopad 2019 16:50

Wyścig z czasem - Przemysł 4.0

Przemysł 4.0 Przemysł 4.0

Rewolucja 4.0

Po przejściu z gospodarki opartej na rolnictwie i produkcji manufakturowej na produkcję masową (XVIII/XIX wiek) przy wykorzystaniu pary jako energii, po drugiej rewolucji przemysłowej (XIX/XX wiek)

czyli gwałtownego rozwoju technologicznego opartego na nauce i zastosowaniu energii elektrycznej, po trzeciej rewolucji naukowo technicznej (druga połowa XX wieku) i energii atomowej, przyszedł czas na Rewolucję 4.0. Masowe zastosowanie Internetu pozwoliło na stworzenie nowej relacji człowiek-maszyna. Pozwoliło na stworzenie systemów, w których rola człowieka została ograniczona. O ile w pierwszych dwóch rewolucjach o kierunkach rozwoju decydowały jednostki, wizjonerzy tacy jak Charles Baggage, Tohmas Edison czy Henry Ford, to od trzeciej rewolucji najważniejsze są zespoły, czy całe uniwersytety, jak chociażby najbardziej zasłużony w rozwoju nowych technologii MIT - Massachusetts Instute of Technology z Bostonu.

Internet rzeczy 

My kontaktujemy się ze soba za pomocą Internetu ludzi (sieci społecznościowe i biznesowe). Przemysł 4.0 opiera się na Internecie rzeczy. W tym modelu rzeczy, roboty, sieci komunikują się ze sobą autonomicznie, bez człowieka. Nowoczesna technologia wsparta łańcuchem wartości tworzy zupełnie nową jakość. Do jej obsługi i rozwoju potrzebne są odpowiednio wyszkolone i przygotowane kadry. Na szczęście, także w Polsce, dostępne są już szkolenia organizowane przez uznane, międzynarodowe firmy, jak ICAN Institute. 

Łańcuch wartości

Łańcuch wartości jest zbiorem procesów biznesowych zachodzących w firmie. Poziomy łańcuch wartości odnosi się do wewnętrznych procesów w organizacji - od opracowania produktu po jego wdrożenie czy dodatkowe usługi. Pionowy łańcuch wartości dotyczy interakcji ze światem zewnętrznym firmy - kontaktów z klientami, dostawcami, samorządami itd. Łańcuch wartości opiera się na ludziach, na ich doświadczeniu, kreatywności, wiedzy i emocjach. Sama technologia bez łańcucha wartości byłaby bezużyteczna. 

Rola kreatywnych pracowników

Przemysł 4.0 staje się faktem. Ten pociąg już odjeżdża. Nie będzie czekał na spóźnialskich. Chcąc nadążyć, firmy muszą się spieszyć. Podstawą są dobre kadry. Przemysł 4.0 potrzebuje pracowników, którzy posiadają umiejętność sprawnego i elastycznego myślenia, posiadającymi łatwość komunikacji, otwartymi na inne kultury, posługujących się obcymi językami, mobilnych. Przemysł 4.0 nie zna granic, ideologii, religii. Pracowników swobodnie poruszających się po współczesnym cyfrowym świecie. I gotowych na permanentne szkolenie. Tak szybki rozwój technologii powoduje, że rola firm szkoleniowych zdecydowanie rośnie. Żyjemy w czasach wielkiego wyścigu. Aby go wygrać, musimy ciągle i nieustannie się doskonalić.