wtorek, 21 listopad 2017 07:36

Na kim ciąży obowiązek płacenia alimentów?

Zazwyczaj kojarzone są jedynie ze świadczeniem, jakie spoczywa na ojcu z tytułu pomocy na wychowanie dziecka, po rozwodzie rodziców. Tymczasem, alimenty to termin ogólny, który określa świadczenia ciążące na osobie fizycznej z rodziny, która zobowiązana jest do ich regulowania na rzecz innej osoby fizycznej. Objęci obowiązkiem alimentacyjnym mogą być rodzice, pradziadkowie, dziadkowie, dzieci, wnuki, a także rodzeństwo, również przyrodnie. Sprawdźmy, kto może zostać zobowiązany do płatności alimentacyjnych.

Dzieci - szeroki zakres uprawnień

Zdecydowanie największy zakres uprawnień uzyskują dzieci w kwestii roszczeń od swoich rodziców. Zgodnie z prawem, mogą żądać alimentów w sytuacji, kiedy nie są w stanie samodzielnie utrzymać się, bez względu na to, czy żyją w niedostatku, czy nie. Dodatkowo, możliwość roszczenia nie zawsze ustaje w momencie osiągnięcia pełnoletności. Przeszkodą prawną jest sytuacja, kiedy dziecko posiada dochody z majątku, które zapewniają możliwość utrzymania się. 

Grupa o zawężonym zakresie uprawnień

Wśród grupy o zawężonym zakresie uprawnień, należy wymienić kilka stopni pokrewieństwa. Są to rodzice, dziadkowie, wnuki i rodzeństwo. To, co łączy te grupy pod katem obowiązku alimentacyjnego, to potrzeba udokumentowania życia w niedostatku przez ubiegającego się o świadczenie. Stanowi to warunek możliwości uzyskania alimentów. Proces uzyskania prawa do świadczeń nie jest łatwy, każdy jednak profesjonalny adwokat alimenty pomoże uzyskać zgodnie z przewidywaniami ustawy.

Hierarchia ciążącego obowiązku

Choć prawo do roszczenia alimentów istnieje w stosunku do podmiotów o rozmaitym stopniu pokrewieństwa, nie jest tak, że można wybierać, od kogo chcemy uzyskać obowiązek świadczenia. Istnieje hierarchia ciążącego obowiązku, a więc kolejność podmiotów pokrewieństwa, które mogą być zobowiązane do płacenia alimentów. Osoba, która znalazła się w sytuacji, w której potrzebuje świadczeń finansowych, w pierwszej kolejności może starać się o uzyskanie ich od dzieci i wnuków. To ta grupa posiada największe obciążenie prawne w kwestii płacenia alimentów. Jeżeli osoba nie posiada dzieci/wnuków lub dowiodą one, że nie są w stanie płacić świadczeń, w drugiej kolejności roszczenia należy skierować do rodziców lub dziadków. Najmniej obciążona obowiązkiem jest grupa rodzeństwa.

Jeżeli interesują Cię alimenty, Łódź stwarza możliwości uzyskania pomocy, wejdź na http://www.skuteczny-adwokat.com i wybierz najlepszego adwokata.