sobota, 07 kwiecień 2018 15:46

Jaką rolę pełni akt zgonu?

Śmierć bliskiej osoby jest związana z niewiarygodnym cierpieniem. Obwiniamy się, że spędziliśmy za mało czasu z ojcem, bratem, babcią, przyjaciółką. Trudno zaakceptować odejście kogoś, kogo kochaliśmy i z kim chcieliśmy dzielić jeszcze wiele chwil. Mimo żalu, smutku i poczucia straty, musimy dopilnować formalności, których uniknąć nie można. Jedną z najważniejszych jest uzyskanie aktu zgonu. Jaką rolę pełni ten dokument?

Czym jest akt zgonu?

Akt zgonu jest dokumentem wskazującym na fakt śmierci obywatela. Stanowi część księgi stanu cywilnego i składa się z następujących danych:

  • Imienia i nazwiska zmarłego, jego nazwiska rodowego oraz stanu cywilnego, a także miejsca i daty urodzenia oraz miejsca ostatniego zamieszkania,
  • Imienia i nazwiska i nazwiska rodowego małżonka osoby zmarłej,
  • Imion i nazwisk rodowych rodziców osoby zmarłej,
  • Imienia i nazwiska osoby, która dokonała zgłoszenia zgonu,
  • Daty i godziny oraz miejsca znalezienia zwłok.

Dlaczego akt zgonu jest ważny?

Po śmierci bliskiej osoby najważniejszym zadaniem jest zorganizowanie pochówku oraz uroczystości pogrzebowych. Koszty z tym związane mogą zostać pokryte z zasiłku pogrzebowego. Można go uzyskać jedynie za okazaniem aktu zgonu. To rola tego dokumentu, dzięki któremu uzyskuje się niniejsze świadczenie. Dlatego tak istotna jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób się o niego starać.

W jaki sposób uzyskać akt zgonu?

W celu uzyskania aktu zgonu, konieczne jest zgłoszenie śmierci danej osoby do urzędu stanu cywilnego. Należy to zrobić maksymalnie w ciągu trzech dni od uzyskania karty zgonu. Zgon może zostać zgłoszony przez małżonka osoby zmarłej, jego dzieci, krewnych, przedstawicieli szpitala, w którym nastąpił zgon, administratora budynku, w którym znaleziono zwłoki, świadków zgonu albo osób zamieszkujących mieszkanie, w którym on nastąpił.

Akt zgonu jest przygotowywany przez urząd stanu cywilnego, odpowiednio dla miejsca, w którym nastąpił zgon. Bardzo ważne jest, aby osoba zgłaszająca jego zajście miała przy sobie dokument potwierdzający tożsamość zmarłego i kartę zgonu, którą wystawia lekarz. Akt zgonu zostaje sporządzony w jednym skróconym odpisie, który są bezpłatne.

Zakłady pogrzebowe pomagają w formalnościach

W formalnościach związanych z pogrzebem często pomagają zakłady pogrzebowe. Personel domu pogrzebowego może udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania związane z organizacją pochówku i wypełnianiem dokumentów, a nawet wziąć pełną odpowiedzialność za wszystkie te kwestie – komentuje nasz rozmówca z Zakładu Pogrzebowego Witwicka we Wrocławiu. Kartę i akt zgonu musimy dostarczyć samodzielnie, ale pozostałe sprawy urzędowe mogą zostać w pełni załatwione przez zakład pogrzebowy, z usług którego korzystamy. Dlatego warto zwracać uwagę na kompleksowość jego oferty, aby w razie potrzeby skorzystać z dodatkowej pomocy. Dzięki temu będziemy mogli skupić się na tym smutnym, ale bardzo ważnym oraz uroczystym wydarzeniu.