wtorek, 18 grudzień 2018 11:42

Formalności, których należy dopełnić po śmierci bliskiej osoby

Cmentarz Cmentarz

Na myśl o stracie ukochanej osoby, po ciele rozchodzą się nieprzyjemne ciarki. Nieszczęście jednak i do naszych drzwi potrafi zapukać. Po otrzymaniu tak przykrej i smutnej wiadomości świat rozpada się na małe kawałeczki.

Nie potrafimy pogodzić się z tą informacją, niemniej jednak pomimo rozpaczy należy dopełnić pewnych formalności po śmierci bliskiej osoby. Co należy załatwić w pierwszej kolejności? Gdzie należy się udać? Na te i inne pytania odpowiadamy w dzisiejszym artykule.

Jeśli śmierć bliskiej osoby nastąpiła w domu…

Niezwłocznie powiadom o zaistniałej sytuacji przychodnię rejonową. Po otrzymaniu informacji placówka medyczna wysyła lekarza. Podczas rozmowy telefonicznej z przychodnią, warto poprosić o specjalistę, który w ciągu ostatnich 30 dni przed śmiercią, udzielał świadczeń lekarskich bliskiej osobie. Jeśli jednak nie ma danego lekarza w placówce medycznej, należy wezwać karetkę. Po przyjeździe zgon stwierdza lekarz, który został wezwany np. jeśli doszło do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Po dokonaniu wszelkich czynności związanych ze sprawdzeniem, czy funkcje życiowe ustały, specjalista wystawia kartę zgonu. Na jej podstawie firma pogrzebowa, np. Memento Mori Warszawa Ochota, może zabrać ciało.

W ciągu trzech dni powiadom Urząd Stanu Cywilnego

W następnej kolejności należy dopełnić formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego, właściwego ze względu na miejsce zgonu bliskiej osoby. Instytucję państwową trzeba powiadomić w ciągu trzech dni od śmierci. W przypadku, gdy zgon nastąpił z powodu choroby zakaźnej, należy skontaktować się z Urzędem Stanu Cywilnego w ciągu następnych 24 godzin. Jeśli ukochana osoba odeszła w zakładzie opiekuńczym np. Hospicjum, Domu Spokojnej Starości lub w szpitalu, to Urząd Stanu Cywilnego jest powiadamiany przez daną instytucję.

Do Urzędu Stanu Cywilnego należy zabrać kartę zgonu, dowód osobisty osoby zmarłej, skrócony odpis aktu małżeństwa (jeśli osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim) oraz odpis aktu urodzenia (jeśli śmierć poniosło dziecko). Na miejscu wypełnia się natomiast wniosek o wydanie trzech skróconych odpisów aktu zgonu. Tego typu dokument jest bezpłatny.

Uzyskany odpis aktu zgonu umożliwia przystąpienie do organizacji pogrzebu.