czwartek, 07 luty 2019 10:12

Alimenty należą się twojemu dziecku

Powodem rozstania się małżonków może być tak zwana niezgodność charakterów, celów czy zwykłych priorytetów życiowych. Bywa też tak, że rozstanie jest jedynym wyjściem, które całej rodzinie umożliwi normalne, spokojne życie. Wówczas trzeba też zdecydować o podziale opieki nad dziećmi i sprawiedliwym rozłożeniu ich kosztów utrzymania. Zazwyczaj jeden z rodziców musi płacić alimenty. Jak ustalić wysokość alimentów i jak je wyegzekwować?

Najlepszym rozwiązaniem jest polubowne porozumienie między rodzicami, dzięki któremu można jasno określić, kto ponosi poszczególne koszty i w jakiej wysokości. Niestety taka umowa rzadko dochodzi do skutku. Rozstaniom par najczęściej towarzyszy wiele negatywnych emocji, a w takiej atmosferze trudno jest o jakiekolwiek porozumienie. Rodzic, który sprawuje większą część opieki nad dzieckiem, często zmuszony jest do zwrócenia się do sądu o ustalenie wysokości alimentów.

Ustalenie wysokości alimentów w sądzie

Przystępując do sądowej batalii o ustalenie wysokości świadczenia alimentacyjnego, należy przede wszystkim wiedzieć, o jaką kwotę chce się wnioskować. Najłatwiej ustalić to, wyszczególniając wszystkie koszty utrzymania dziecka w miesiącu. Potem tę kwotę należy pomnożyć przez 12 miesięcy i podzielić na pół, bo najczęściej rodzice tak muszą podzielić się kosztami utrzymania dziecka. Na liście wydatków powinny znaleźć się opłaty za czynsz, utrzymanie mieszkania, czesne w szkole czy przedszkolu, zajęcia dodatkowe oraz wydatki bieżące na odzież, obuwie, opiekę zdrowotną itp.

Następnie należy przygotować pozew, a ponieważ jest to w zasadzie zwykłe pismo, można to zrobić samodzielnie. Podaje się w nim dane dziecka i osoby będącej prawnym opiekunem, dane rodzica, który będzie zobowiązany do płacenia alimentów oraz wnioskowaną ich wysokość. Pozew musi zawierać uzasadnienie żądanej kwoty, więc przydadzą się rachunki i inne dokumenty poświadczające wysokość ponoszonych wydatków. Do pozwu należy dołączyć kilka załączników, a konkretne informacje na ten temat najlepiej uzyskać bezpośrednio w sądzie.

Do pozwu można także dołączyć wniosek o zabezpieczenie powództwa – wówczas sąd może nakazać płacenie alimentów już w trakcie procesu. Można także skierować prośbę o rozpatrzenie sprawy nawet wtedy, gdy z ważnych przyczyn powód nie może stawić się w sądzie na rozprawę. Złożenie pozwu alimentacyjnego jest bezpłatne. W trakcie rozprawy sąd zarówno określi wysokość alimentów, jak i na jednego z rodziców nałoży zobowiązanie do przekazywania ich w ściśle określonym terminie.

Co robić, gdy nie rodzić nie wywiązuje się obowiązku alimentacyjnego?

Jeśli rodzic, na którego został nałożony obowiązek alimentacyjny, nie wywiązuje się z niego, czasami trzeba uciec się do metod przymusu. Wówczas z pewnością pomoże komornik. Najwygodniej udać się do najbliższej kancelarii komorniczej, ale od dłuższego czasu nie obowiązuje żadna rejonizacja. Na pierwszą wizytę trzeba zabrać ze sobą wyrok alimentacyjny, a na miejscu wypełnić wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów. Taki druk można znaleźć także w Internecie i wypełnić już w domu.

Im więcej informacji na temat nierzetelnego rodzica otrzyma komornik, tym szybciej można spodziewać się pozytywnego zakończenia sprawy. Warto podać miejsce pracy, wymienić posiadane  przez rodzica ruchomości i nieruchomości, bo to umożliwia komornikowi błyskawiczne działanie, bez konieczności poszukiwania źródeł dochodów i majątku dłużnika. Warto korzystać z dobrych i sprawnych kancelarii, takich jak chociażby www.czosnyka-komornik.pl, gdyż często pieniądze są potrzebne bardzo pilnie. Warto także pamiętać, że dzieci mają prawo do godnego życia – bez względu na relacje panujące między ich rodzicami.