poniedziałek, 26 kwiecień 2021 15:43

Adwokat rozwodowy Kraków – Małgorzata Tokarz

Kancelaria Prawna Tomasza Gizińskiego Kancelaria Prawna Tomasza Gizińskiego pixabay

Rozwód nie jest łatwym etapem w życiu, adwokat Tomasz Giziński pomoże ci przejść przez tę sytuację możliwie jak najłatwiej i najszybciej.

Kancelaria Prawna Małgorzaty Tokarz w Krakowie specjalizuje się w sprawach rozwodowych, podziałach majątku czy alimentach. Pani Mecenas ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie jako adwokat. 

Składając pozew rozwodowy, należy najpierw upewnić się, że zrobiło się wszystko, aby uratować małżeństwo. Po nawiązaniu współpracy z adwokatem najważniejszym punktem, przed wszczęciem procesu jest uzbieranie niezbędnego materiału dowodowego oraz ustalenie, czy pozew będzie składany z orzeczeniem o winie, czy bez orzekania o winie. W zależności od materiału dowodowego można dobrać najkorzystniejszą strategię, która ma doprowadzić do satysfakcjującego wyroku. 

Alimenty

Jeżeli małżonkowie posiadają dzieci, to w pozwie rozwodowym adwokat może umieścić podział opieki nad dziećmi oraz wysokość wymaganych alimentów. Sąd orzekając rozwód, zamieszcza podział opieki nad dziećmi i alimenty, które nie zawsze współgrają z tymi opisanymi w pozwie. Wysokość alimentów orzeczonych przez sąd zależy od wysokości kosztów potrzebnych do utrzymania dzieci oraz możliwość zarobkowych osoby zobowiązanej do ich płacenia. Obowiązek opieki nad dziećmi może być podzielony równo między rodziców lub z przyznaniem praw do opieki jednemu z nich a drugiemu wytyczenie określonego czasu i warunków do widzeń z dziećmi. Możliwe jest również orzeczenie o alimenty na rzecz drugiego małżonka. Jest to możliwe, gdy jedna ze stron pozostaje po rozwodzie w niedostatku lub w momencie, gdy rozwód jest orzekany z orzeczeniem o winie, wtedy niewinny małżonek może żądać alimentów.

Podział majątkowy

Prawnik prowadzący sprawę o podział majątku po rozwodzie ma ułatwić obu stronom równy podział dóbr należących do małżonków podczas trwania całego małżeństwa. 

Jako sprawy rozwodowe rozumie się sprawy:

  • rozwód z orzeczeniem o winie
  • rozwód bez orzeczenia o winie
  • rozwód z orzeczeniem władzy rodzicielskiej
  • rozwód z ustaleniem kontaktów z dzieckiem 
  • rozwód z orzeczeniem alimentów na dzieci
  • rozwód z orzeczeniem alimentów na małżonka
  • rozwód z podziałem majątku
  • rozwód z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa
  • rozwód z wnioskiem o eksmisje

Sprawy rozwodowe mogą się ciągnąć. Zależy to od wielu  czynników między innymi od tego, czy rozwód jest z orzeczeniem o winie, czy nie, czy sąd musi ustalić podział opieki nad dziećmi, podział majątku czy wysokość alimentów i od wielu innych czynników zależnych od obu stron, jak i od nich niezależnych. Brak porozumienia między stronami dodatkowo wydłuża czas trwania rozwodu. 

Koszty rozwodu w Krakowie

Koszty sądowe w sprawach cywilnych w tym w sprawach o rozwód wynoszą 600 złotych. Kosztem tym obarczony jest małżonek składający pozew. Wyjątkiem jest, sytuacja, gdy pozew jest składany z orzeczeniem o winie, wtedy strona niewinna może żądać, aby winny poniósł wszystkie koszty sądowe.