sobota, 22 grudzień 2018 15:56

Jak sprawdzić działanie czujnika temperatury w autochłodniach?

Utrzymanie odpowiedniej temperatury autochłodni, jest często warunkiem niezbędnym, do bezpiecznego przewozu łatwo psujących się towarów. I choć sama metoda pomiaru temperatury jest w tym przypadku sprawdzona i niezawodna, to jednak nie można tego samego powiedzieć o poszczególnych komponentach układu.

Siła tkwi w czujniku

Istotnym elementem układu pomiarowego temperatury w autochłodniach, jest termistor. Ma on podobne właściwości co klasyczny rezystor, z tą różnicą, że wartość jego rezystancji zmienia się w zależności od temperatury otoczenia. Stworzenie obwodu, w którym termistor jest wpięty szeregowo a wskaźnik temperatury jest niczym innym jak woltomierzem z "podmienioną" tarczą, nie jest trudne. Znacznie trudniejsze jest zbadanie, czy w danym momencie układ ten rzeczywiście działa prawidłowo.

Teoretycznie problem nie powinien mieć miejsca. W przypadku przepalenia obwodu termistora, wskaźnik znajdujący się w kabinie i - ewentualnie - emiter sygnałów w nadajniku GPS, powinny w sposób czytelny wskazać pojawienie się awarii. Niestety, bardzo często zdarza się, że wina nie stoi wyłącznie po stronie samego termistora, lecz ma znacznie bardziej złożony charakter. W takiej sytuacji, wskaźnik może odczytywać określoną, zadaną temperaturę, co jednak nie musi mieć odniesienia w stanie rzeczywistym.

Metody kontroli pracy czujników

Jak monitorować stan czujnika temperatury w autochłodniach? Najlepiej z pomocą wykwalifikowanego i profesjonalnego personelu. Istnieje kilka metod, za pomocą których profesjonalny serwis może realizować wyżej wymienione prace:

1. Bezpośrednia kontrola wskazań, dzięki porównaniu wyników zbieranych zarówno przez kontrolowany czujnik, jak i przez kontrolne elementy pomiarowe. Ewentualne różnice pomiędzy w/w wskazaniami oznaczają, że czujnik w samochodzie nie działa tak jak należy. Pomiary te najczęściej realizuje się za pomocą kilku niezależnych od siebie czujników kontrolnych, dzięki którym ryzyko popełnienia błędu sprowadza się praktycznie do zera.

2. Kontrola czujnika - polega na wymontowaniu i pomiarze rezystancji elementu pomiarowego. Badanie to uwzględnia oczywiście wartości technologiczne (R max i R min) w ramach których mogą pojawić się określone wskazania. Jeśli okaże się, że zmiana rezystancji w kontekście zmieniającej się temperatury otoczenia nie ma miejsca, bądź - co gorsza - nie zachodzi liniowo, czujnik jest najprawdopodobniej uszkodzony.

3. Test czujnika - to kolejna metoda, w ramach której realizowane jest sprawdzanie czujnika temperatury w autochłodni. Jest ona dość prosta i polega na zainstalowaniu zamiennie osobnego czujnika i pomiarze - na jego podstawie - wartości temperatury chłodni.

Wybór odpowiedniej metody należy zarówno do firmy realizującej zlecenie wykonania danych pomiarów, jak i również do podmiotu zlecającego.

Artykuł został napisany dzięki współpracy z firmą http://serwisautochlodni.pl/.