wtorek, 13 kwiecień 2021 11:02

Jakie czynności obejmuje profesjonalny serwis klimatyzacji domowej?

serwis klimatyzacji domowej serwis klimatyzacji domowej pixabay

W ostatnich latach coraz bardziej popularne stało się montowanie w domach klimatyzacji. Głównym jej zadaniem jest zapewnienie komfortu osób przebywających w danym pomieszczeniu.

Powietrze w klimatyzatorze poddawane jest procesowi chłodzenia i regulacji wilgotności. Te parametry mają za zadanie zapewnić odpowiednie warunki higieniczne w pomieszczeniu. Aby klimatyzacja działała sprawnie i nie przyczyniała się do roznoszenia drobnoustrojów chorobotwórczych, wymaga regularnego serwisowania. Jakie zatem czynności obejmuje profesjonalny serwis klimatyzacji domowej wykonany przez firmę AKWIN?

Sprawdzenie funkcji urządzenia oraz szczelności układu chłodniczego 

Pierwszym krokiem profesjonalnego serwisu klimatyzacji jest sprawdzenie działania urządzenia. Czynność ta polega na włączeniu klimatyzatora, ustawieniu parametrów i sprawdzeniu czy wszystko funkcjonuje poprawnie. Podczas serwisowania, fachowiec sprawdza również szczelność układu chłodzącego. Substancja, która w nim krąży ma za zadanie pobierać ciepło z powietrza. Dzięki temu możliwe jest pełnienie funkcji chłodzenia. Szczelność tego układu jest warunkiem koniecznym do działania klimatyzacji. 

Przegląd elementów elektrycznych systemu i układu odprowadzenia skroplin 

Podstawą działania klimatyzacji jest sprawnie działająca elektryka. Zarówno włączanie urządzenia jak i zmiana jego parametrów są możliwe dzięki systemowi elektrycznemu. Profesjonalny serwis klimatyzacji sprawdza cały układ czy nie dochodzi w nim do ewentualnych awarii. Ponadto ważnym zadaniem serwisu jest sprawdzenie układu odprowadzenia skroplin. Działanie klimatyzatora generuje duże ilości wykraplającej się wody, która powinna być odprowadzana do instalacji kanalizacyjnej. Jeżeli dochodzi do skraplania się wody i jej gromadzenia w urządzeniu, może to doprowadzić do awarii systemu elektrycznego. 

Dokładne czyszczenie

Praca profesjonalnego serwisu opiera się nie tylko na sprawdzeniu działania, ale także na czyszczeniu całego sprzętu. Podczas przeglądu ważne jest bardzo dokładne czyszczenie klimatyzatora zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Ważnym zadaniem jest również czyszczenie skraplacza. 

Odgrzybianie i dezynfekcja 

Aby powietrze wydostające się z klimatyzatora miało odpowiednie parametry mikrobiologiczne, parownik jednostki wewnętrznej należy odgrzybić i zdezynfekować. Dobry serwis nie zapomni również o czyszczeniu i dezynfekcji filtrów w jednostkach wewnętrznych.

Podsumowując, profesjonalny serwis klimatyzacji ma za zadanie zadbać nie tylko o sprawność urządzenia, ale również o zdrowie użytkowników. W celu utrzymania klimatyzacji w dobrej kondycji, optymalna częstotliwość jej przeglądu i czyszczenia wynosi 2 razy w ciągu roku - najlepiej wiosną i jesienią.