wtorek, 06 sierpień 2019 17:59

Tachografy

Tachograf Tachograf

Często rozmawiając o pracy kierowcy, można usłyszeć o tachografach, które mają zwiększyć bezpieczeństwo na drodze.

Mają też wpływać na komfort pracy kierowcy. Przepisy dotyczące tachografów są cały czas modyfikowane, aby dopasować je do zmieniających się realiów na drogach. Czym tak naprawdę są tachografy? Kiedy należy je stosować?

Co to jest tachograf?

Tachograf to urządzenie, które ma służyć pomiarom dokonywanym w czasie pracy kierowcy. Rejestruje on czas pracy kierowcy oraz prędkość, z jaką się poruszał. Stąd też jego nazwa, która wywodzi się od greckich słów tachos, czyli prędkość oraz grapho – pisać (rejestrować). Tachografy są w powszechnym użytku przez kierowców zawodowych z uwagi na to, że w wielu państwach wprowadzony jest ograniczony czas pracy m.in. dla kierowców autobusów czy ciężarówek. Ważny jest tutaj między innymi tonaż pojazdu (dopuszczalna masa całkowita – DMC), a w przypadku autobusów również ilość osób, która może być nim przewożona. To, kiedy dokładnie powinien być używany tachograf określa Ustawa o czasie pracy kierowców z dnia 16.04.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1155 ze zmianami).

Jakie są rodzaje tachografów?

Najprostszy podział tachografów to tachografy analogowe i cyfrowe. Analogowe tachografy dane zapisują na specjalnych kartach (wykresówkach). Z uwagi na to, że tachografy analogowe często były „oszukiwane” coraz powszechniej do użytku wchodzą tachografy cyfrowe, z których dane są zapisywane na kartach chipowych oraz w pamięci urządzenia. Czasami firmy, które chcą „zaoszczędzić” i maksymalnie wykorzystać czas pracy kierowcy próbują oszukać tachografy np. za pomocą magnesu. Jednak takie działanie wpływa na bezpieczeństwo jazdy na drodze oraz wydajność pracy kierowcy. Dodatkowo warto zaznaczyć, że jest niezgodne z prawem i jest zagrożone kara w wysokości 2 000 zł dla kierowcy i 5 000 zł dla przedsiębiorcy. W przypadku, gdy kierowca nie ma urządzenia rejestrującego czas pracy może zostać obciążony karą w wysokości 3 000 zł. Przepisy dotyczące fałszowania zapisów tachografów można znaleźć w kodeksie karnym (art. 270-277).