czwartek, 18 maj 2023 12:03

Proces rekrutacji i selekcji pracowników – ile ma etapów i jak wygląda?

proces rekrutacji i selekcji pracowników proces rekrutacji i selekcji pracowników Źródło: unsplash.com Licencja: https://unsplash.com/license

 W teorii wydawać by się mogło, że zatrudnienie pracownika nie jest zadaniem nazbyt wymagającym. Redagujemy ogłoszenie, publikujemy je na odpowiednim portalu, analizujemy napływające aplikacje, wybieramy kandydatów, z którymi spotkamy się na rozmowie kwalifikacyjnej, odbywamy kilka przyjemnych spotkań, rekomendujemy najlepszego specjalistę i voila!

Niestety, rzeczywistość bywa zgoła inna. Aby znaleźć wykwalifikowanego eksperta, który będzie utożsamiał się z wartościami firmy, jednocześnie będąc zmotywowanym i lojalnym wobec pracodawcy wcale nie jest takie proste. W artykule postaramy się wyjaśnić, dlaczego proces rekrutacji składa się z tak wielu etapów. Zapraszamy!

 

Czym jest proces rekrutacji?

Warto zacząć od szczegółowego wyjaśnienia, czym jest proces rekrutacji i jakie są jego cele. Cały proces rekrutacji skupia się na zgromadzeniu odpowiedniej liczby potencjalnych kandydatów na dany wakat, kolejno na dokonaniu selekcji, a następnie na wybraniu jednej osoby, która w największym stopniu spełnia wszystkie wymagania dotyczące tego konkretnego stanowiska. Proces rekrutacji i selekcji pracowników w zdecydowanej większości przypadków jest wieloetapowy, po to, by dokładnie sprawdzić i potwierdzić umiejętności i kompetencje kandydatów.

Cel rekrutacji również wydaje się klarowny – znalezienie odpowiedniego kandydata na dane stanowisko pracy. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, kim jest odpowiedni kandydat. Otóż to nie tylko osoba, która posiada wymagane kwalifikacje czy umiejętności, choć oczywiście jest to bardzo istotne. Dodatkowo idealny kandydat musi:

·         wyróżniać się pożądanymi cechami osobowości,

·         pasować charakterem i temperamentem do pozostałych członków zespołu,

·         podzielać wartości, którymi organizacja kieruje się w swoich działaniach,

·         rozumieć misję firmy.

Jak zweryfikować wszystkie te cechy podczas procesu rekrutacji i selekcji? Jakie etapy, działania i narzędzia są do tego potrzebne? Podpowiadamy!

Etapy rekrutacji – czemu służą?

Analiza potrzeb i przygotowanie ogłoszenia rekrutacyjnego.

Proces rekrutacyjny warto rozpocząć od dokładnego określenia potrzeb firmy i zespołu, a następnie przeniesienia tego na treść ogłoszenia rekrutacyjnego. Wbrew pozorom to bardzo ważny etap. Skrupulatne sprecyzowanie wymaganych cech osobowościowych, kompetencji, umiejętności czy wykształcenia kierunkowego w późniejszych etapach oszczędza czas rekrutera. A dokładniej rzecz ujmując – rekrutera i kandydata.

Kandydaci, którzy nie spełniają określonych w ogłoszeniu wymagań oraz Ci, dla których warunki oferowane przez pracodawcę nie będą atrakcyjne, po prostu nie zaaplikują na daną ofertę pracy. Tym samym skróci to następny etap, jakim jest analiza CV.

Analiza CV i dokumentów aplikacyjnych.

Kolejno należy zweryfikować wszystkie dokumenty nadesłane przez kandydatów – po prostu sprawdzić, czy ich kompetencje, umiejętności i wcześniejsze doświadczenie zawodowe pokrywają się z tym, czego oczekuje pracodawca. Na tym etapie rekrutacji wyłaniani są kandydaci, z którymi firma się skontaktuje.

Telefoniczny kontakt z wybranymi kandydatami.

Ten etap firmy traktują dwojako – część organizacji traktuje go wyłącznie jako zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Pozostała część wykorzystuje wywiad telefoniczny, aby zbadać motywację kandydata do zmiany zatrudnienia, a nawet do przeprowadzenia pierwszych zadań rekrutacyjnych, np. sprawdzenia znajomości języka obcego bądź krótkiego testu wysyłanego drogą e-mailową. Kolejno po sprawdzeniu zadań, wyłania się następnych kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną.

Rozmowy kwalifikacyjne i testy kompetencji.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej potencjalni kandydaci odpowiadają na pytania pracodawcy i szerzej opowiadają o swoich kompetencjach. Wywiadom kwalifikacyjnym często towarzyszą testy kompetencji czy testy psychologiczne. Wszystko to ma na celu sprawdzenie, czy dana osoba spełnia określone warunki oraz czy będzie dobrze czuła się w danej organizacji.

Ilość rozmów rekrutacyjnych uzależniona jest od poziomu stanowiska, którego dotyczy proces. W przypadku stanowisk kierowniczych często wprowadzany jest dodatkowy etap, jakim jest sesja Assesment Center.

Podsumowując, rekrutacja i selekcja to bardzo złożone procesy. Długość i ilość poszczególnych etapów rekrutacji często uzależniona jest od rodzaju stanowiska, którego dotyczy proces. Jednak wszelkie badania jasno wskazują, że tak wyczerpująca rekrutacja jest najbardziej efektywna. Pozwala na wyeliminowanie błędów rekrutacyjnych, tym samym przynosząc korzyści zarówno pracodawcy, jak i wybranemu kandydatowi – dzięki temu obie strony będą zadowolone ze współpracy.