środa, 02 październik 2019 07:33

Pomoc w uzyskaniu należnego odszkodowania

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania Pomoc w uzyskaniu odszkodowania

Umowa ubezpieczenia jest jedną z najpopularniejszych umów zawieranych w różnych okolicznościach.

Zarówno jadąc na wakacje jak i prowadząc własną działalność gospodarczą, najczęściej zawieramy umowę ubezpieczenia w celu uzyskania środków na pokrycie kosztów związanych z ewentualnym nieszczęśliwym wypadkiem.

Niektóre z umów ubezpieczenia są także obowiązkowe z uwagi na fakt podwyższonego ryzyka wystąpienia określonych zdarzeń. Niestety teoria, w której zaraz po wystąpieniu zdarzenia wywołującego szkodę dana osoba otrzymuje odszkodowanie jest rzadko kiedy praktykowana. Zakłady ubezpieczeń raczej starają się wykazać brak swojej odpowiedzialności albo zaniżają kwotę ubezpieczenia. Zwykły obywatel, ale nawet także przedsiębiorca jest w takiej walce z gruntu stroną przegraną. Zakłady ubezpieczeń zazwyczaj posiadają doskonałych prawników, dlatego prawdopodobieństwo ich zwycięstwa jest naprawdę wysokie. W takiej sytuacji potrzebny jest ktoś, kto będzie w stanie efektywnie bronić interesów osoby ubezpieczonej. Kimś takim może być radca prawny.

Prawnik w ubezpieczeniach

Modelowo w sporze o ubezpieczenia poszkodowany powinien udać się do adwokata przy pierwszej odmowie wypłaty odszkodowania bądź otrzymaniu informacji o wypłacie zaniżonej kwoty. Następnie osoba taka powinna określić jasno swoje żądania, by radca prawny wiedział z jakiej perspektywy pisać pisma. Na tym etapie radca prawny i ubezpieczyciel będą wymieniać się pismami, w których podnosić będą swoje racje. Wszystko odbywa się tutaj bez obecności sądu. W niektórych przypadkach strony mogą postanowić o zawarciu ugody (czyli umowy, na mocy której strony czynią sobie wzajemne ustępstwa) albo skierowaniu sprawy do mediacji. Często jednak sprawa będzie musiała skończyć się w sądzie. W takich wypadkach radca prawny jest doskonałym pełnomocnikiem procesowym, który  reprezentuje w całości interesy swojego klienta.

Dobra kancelaria gwarancją sukcesu

Praktyka pokazuje, że dobra kancelaria radcowska to zazwyczaj połowa sukcesu. Na szczęście dzisiaj jest wielu prawników specjalizujących się w ubezpieczeniach, więc znalezienie kogoś kto będzie biegły w tym temacie wcale nie jest trudne. Wystarczy tylko dobrze poszukać i być pewnym, że nie zostanie się oszukanym w kwestii ubezpieczenia. 

Wyświetlony 276 razy