środa, 25 lipiec 2018 10:04

Najciekawsze nowinki z zakresu branży TSL - tylko PGT.pl

TSL to branża, która zajmuje się obsługą przewozów transportowych. Cechą charakterystyczną tej profesji jest ciągły rozwój związany z rosnącym zapotrzebowaniem na kompleksowe usługi transportowe. Warto być na bieżąco ze wszystkimi nowinkami, aby mieć pewność, że konkurencja nie zdobędzie przewagi. Co wydarzyło się ostatnio w branży TSL?

X Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

Jednym z wydarzeń, mających duży wpływ na branżę TSL w Polsce i Europie, był X Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. W czasie imprezy na 150 sesjach tematycznych wystąpiło aż 900 prelegentów, a udział w kongresie wzięło 11,5 tysiąca osób. Głównym tematem była oczywiście logistyka i transport, a zwłaszcza transport morski i kolejowy. Rozmawiano również o najważniejszych inwestycjach w sektorze TSL i spójnym systemie transportowo-logistycznym.

Obecnie wiadomo już, że Polska jest na pierwszym miejscu w kwestiach związanych z szybkością oraz sprawnością odpraw, które przeprowadzane są z zagranicą. Jednym z celów jest zachęcenie Chin do tego, aby prowadziły swój handel poprzez polskie, a nie zachodnie porty. Więcej na temat kongresu i omawianych na nim zagadnień można przeczytać na stronie www.pgt.pl.

Rozwój kolei

Dla branży TSL niezwykle ważny jest transport kolejowy. W tej kwestii wiele się w tym roku zmieni. Przede wszystkim podpisano już umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej dla stworzenia trzeciego toru dla Trójmiasta. Dodatkowy tor ma powstać na odcinku Gdańsk Osowa – Gdynia Wielki Kack – Gdynia Główna. Dzięki temu znacznej poprawnie ulegnie przepustowość linii, co pozwoli na lepsze pogodzenie ruchu towarowego z ruchem pociągów aglomeracyjnych oraz regionalnych. Oznacza to szybszy i sprawniejszy ruch pociągów oraz możliwość wprowadzenia większej liczby składów.

Infrastruktura kolejowa będzie rozbudowana także w Toruniu, gdzie zaplanowano dostosowanie infrastruktury pasażerskiej do potrzeb osób, które mają ograniczoną zdolność do poruszania się. Zmodernizowana będzie także linia kolejowa między Bydgoszczą a Toruniem oraz dworce Toruń Miasto i Toruń Wschodni.