czwartek, 04 styczeń 2018 16:21

Jak zostać rzeczoznawcą samochodowym - wymagania formalne zawodu

Jak zostać rzeczoznawcą samochodowym - obowiązki i zadania Jak zostać rzeczoznawcą samochodowym - obowiązki i zadania

Wraz z dynamicznie rosnącą liczbą samochodów na polskim rynku, coraz więcej też jest wszelkiego rodzaju usług związanych bezpośrednio lub pośrednio z motoryzacją. W ten sposób, wśród licznych zawodów, które mają coraz liczniejszych przedstawicieli jest rzeczoznawca samochodowy.

Jest to efektem rosnącego zapotrzebowania na usługi specjalistów od różnego typu ocen pojazdów samochodowych. Zakres czynności, jakie wykonuje rzeczoznawca jest bardzo szeroki i różne są instytucje, z jakimi oni współpracują. A mogą też działać na zlecenie osób prywatnych. Duży popyt na usługi rzeczoznawców skutkuje tym, że zawód ten ma liczne zalety, a więc i zainteresowanie tym zawodem jest w Polsce duże. Rzeczoznawcą samochodowym nie jest jednak zostać łatwo. Trzeba spełnić sporo wymagań formalnych.

Obowiązki zawodowe rzeczoznawcy samochodowego

Rzeczoznawcy samochodowi z firmy JW GROUP pełnią funkcję ekspertów w dziedzinie motoryzacji, a ich zasadniczą funkcją jest wydawanie rozmaitych ekspertyz, opinii czy ocen dotyczących samochodów, zdarzeń z ich udziałem czy innych aspektów branży motoryzacyjnej. O pomoc do rzeczoznawców mogą zgłaszać się osoby fizyczne, firmy oraz rozmaite organizacje czy urzędy. Najczęściej rzeczoznawcy samochodowi wykonują zlecenia sądów oraz firm ubezpieczeniowych, co sprawia, że wymagania co do wiedzy i fachowości tego zawodu są duże. Ekspertyzy rzeczoznawców samochodowych są bowiem podstawą do wydawania wyroków w procesach sądowych oraz sporach.

Najczęstsze zadania, jakie wykonuje rzeczoznawca samochodowy:

  • opinie odnośnie wypadków i awariach, jakie w nich zaistniały, w tym opiniowanie, czy auto nadaje się do naprawy, czy nie, oraz sporządzanie kosztorysów ewentualnych napraw,
  • opinie dotyczące stanu technicznego pojazdów,
  • wykonywanie badań diagnostycznych.

Zalety zawodu rzeczoznawcy samochodowego

Duże zapotrzebowanie na profesjonalne opinie powoduje, że zawód rzeczoznawcy samochodowego jest dość intratnym na polskim rynku. Dobry rzeczoznawca samochodowy zarabia dość wysokie jak na polskie warunki, pieniądze. Stąd też spore zainteresowanie ze strony osób chcących ten zawód wykonywać i szukających informacji, jak zostać rzeczoznawcą samochodowym. Dla osób, dla których motoryzacja jest pasją, i które znają się na niej, rozpoczęcie pracy w tym zawodzie będzie na pewno ciekawym zajęciem, na którym będzie można zarobić przyzwoite pieniądze. Plusem jest też na pewno elastyczny czas pracy, który można dostosować do innych obowiązków. Zakres zarobków jest dość szeroki. Jak podają specjalistyczne portale zajmujące się nagrodzeniami, rzeczoznawca samochodowy zarabia kilka tysięcy złotych miesięcznie.

Jak zostać rzeczoznawcą samochodowym - wymagania dla kandydatów

Aby móc ubiegać się o przyjęcie w poczet rzeczoznawców samochodowych, należy spełnić kilka wymagań. Są wśród nich między innymi, minimum wykształcenie średnie związane z motoryzacją, minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w branży motoryzacyjnej oraz posiadanie prawa jazdy kategorii, A, B oraz C lub C1. Należy także udowodnić niekaralność za przestępstwa umyślne.

Spełniając powyższe wymagania, należy zdobyć certyfikat rzeczoznawcy samochodowego oraz uzyskać wpis na listę rzeczoznawców samochodowych prowadzoną przez właściwe ministerstwo. Certyfikaty dla rzeczoznawców wydaje kilka instytucji, w tym Polski Związek Motorowy, Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego oraz TÜVPOL. Kurs, jaki musi przejść przyszły rzeczoznawca samochodowy, trwa osiemnaście miesięcy i kończy się egzaminem. Koszt takiego kursu nie należy do niskich i wynosi około trzydziestu tysięcy złotych.