wtorek, 27 marzec 2018 08:35

Drogowy transport towarów – jak to wygląda w praktyce?

Współczesna gospodarka w wysokim stopniu zależy od sprawności działania transportu lądowego, drogowego. Ten rodzaj transportu stał się poważną konkurencją dla transportu kolejowego, ze względu na jego większą elastyczność. Ciężarówkami można przewozić mniejsze ilości towarów, można dostosować grafik przewozów do potrzeb wielu różnych klientów i co równie ważne, dostarczyć powierzony towar dokładnie we wskazane przez klienta miejsce.

Usługi transportowe polegające na przewozie towarów przy wykorzystaniu różnych kategorii pojazdów ciężarowych są dziś realizowane przez tysiące firm transportowych – spedycyjnych na całym świecie.

 

Istota transportu drogowego

Transport drogowy towarów realizowany jest przy pomocy różnych kategorii pojazdów kołowych, przede wszystkim samochodów ciężarowych wyposażonych w naczepy o zróżnicowanej konstrukcji. Do przewozu paliw i innych produktów płynnych wykorzystuje się cysterny. Do przewożenia produktów spożywczych używa się pojazdów z chłodnią. Gdy przewożone są towary na paletach, przewozi się je najczęściej na naczepach zabezpieczonych plandekami lub w przyczepach o stałej konstrukcji.

Firma realizująca usługi transportowe po otrzymaniu zlecenia na przewiezienie określonego typu ładunku wyznacza realny termin jego dostarczenia w miejsce docelowe. Jeśli firma dysponuje większą flotą pojazdów, może określić, który rodzaj pojazdu będzie optymalnym wyborem do przewiezienia określonego ładunku. Duże firmy spedycyjne starają się agregować zlecenia na niewielkie ładunki i w ten sposób optymalizować koszty przewozu towarów. Trzeba pamiętać, że transport drogowy jest transportem energochłonnym, a przez to kosztownym i przewożenie przy pomocy dużego samochodu ciężarowego małego ładunku, jest zwyczajnie nieopłacalne.

Największą zaletą i istotą transportu drogowego jest możliwość dostarczenia towaru dokładnie pod wskazany adres. W przypadku transportu kolejowego, morskiego czy lotniczego, jest to zwyczajnie niemożliwe lub bardzo mało prawdopodobne. Dzięki temu zainteresowanie transportem drogowym stale rośnie, a firmy spedycyjne świadczące usługi transportowe stale się rozwijają, powiększając własne floty pojazdów i nawiązując nowe kontakty z indywidualnymi przewoźnikami.

Rodzaje transportu drogowego, towarowego

W przypadku usług transportowych polegających na przewozie towarów drogami możemy mówić o usługach realizowanych na terenie jednego kraju – wtedy jest to transport drogowy krajowy lub o usługach realizowanych na terenie wielu krajów – wtedy jest to transport międzynarodowy. W tym pierwszym przypadku firmy świadczące usługi transportowe zwolnione są z konieczności wypełniania wielu dokumentów przewozowych, ponieważ podczas przewozu towarów nie dochodzi do przekroczenia granicy celnej. Gdy towary przewożone są poza granice kraju, koniecznością staje się przejście kontroli celnej i przygotowanie specjalnych dokumentów, które uprawniają firmę do przewiezienia określonej kategorii ładunków. Gdy pomiędzy krajami nie ma granic celnych, kontrola celna w momencie przejazdu przez granicę nie jest konieczna. Wciąż jednak potrzebne są specjalne dokumenty przewozowe, dzięki którym usługa transportu drogowego towarów jest w pełni legalna.