środa, 06 marzec 2019 13:48

Dezynfekcja rąk i inne problemy w małej gastronomii i gastronomii ulicznej

Utrzymanie higienicznych warunków pracy, zgodnych z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarno – Epidemiologicznej oraz regułami systemu HACCP to niełatwe zadanie dla właścicieli najmniejszych zakładów gastronomicznych, takich jak punkty gastronomii ulicznej. Jak pokazują statystyki, w tego rodzaju punktach najtrudniej jest zapewnić odpowiednią gospodarkę odpadami oraz zachować odpowiednią higienę procesu produkcyjnego.

Trudności z utrzymaniem odpowiednich warunków w małej gastronomii – przyczyny.

Problem nieodpowiedniej gospodarki odpadami, ale też niewłaściwego przechowywania produktów związany jest przede wszystkim z brakiem odpowiedniego miejsca w przestrzeni roboczej małych lokali gastronomicznych. Wynika on nie tyle z niedbałości właścicieli, czy pracowników, co z braku odpowiednich, osobnych dla tego typu gastronomii regulacji i niedostosowania regulacji już istniejących.

Natomiast kwestią, która może być rozwiązana dosyć łatwo jest problem trudności, jakie sprawia utrzymanie czystości urządzeń i rąk pracowników. Wynika on przede wszystkim z ograniczonego dostępu do wody bieżącej w takich punktach. Palący wydaje się przede wszystkim – ze względu na ryzyko dla zdrowia klientów, ale i pracowników – problem utrzymania odpowiedniej higieny rąk. W warunkach lokali stacjonarnych, ręce mogą być myte wielokrotnie w ciągu dnia pracy, praktycznie – przed przystąpieniem do każdej kolejnej czynności. W warunkach najmniejszej gastronomii pomocne mogą się okazać płyny do dezynfekcji rąk.

Dezynfekcja rąk – podstawy

Dezynfekcja rak to usunięcie za pomocą odpowiedniego środka chemicznego wszelkiego rodzaju drobnoustrojów, które mogą się na nich pojawić, a które stwarzają ryzyko dla bezpieczeństwa żywności. Odpowiednio przeprowadzona dezynfekcja – odpowiednie instrukcje publikowane są przez Sanepid – prowadzi do usunięcia z rąk wszystkiego co mogłoby okazać się szkodliwe dla zdrowia klientów. Zastosowanie odpowiedniego płynu do dezynfekcji znacznie skraca czas i ilość bieżącej wody potrzebne do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

W oczach wielu osób, najmniejsze zakłady gastronomiczne, a zwłaszcza punkty gastronomiczne nie cieszą się dobrą opinią w kwestii bezpieczeństwa serwowanej żywności. O ile na opinię tę składają się doświadczenia z wielu lat, o tyle faktyczne bezpieczeństwo może być jak najbardziej skutecznie zwiększane – wystarczy tylko wiedza i zapewnienie odpowiednich, dzisiaj już łatwo dostępnych środków.

Artykuł powstał na podstawie: https://higma-service.pl/plyny-dezynfekcji-rak/

Wyświetlony 1171 razy