piątek, 03 sierpień 2018 22:05

Czym są tłumaczenia specjalistyczne i kto powinien je wykonywać?

Teksty specjalistyczne są bogate w złożoną terminologię. Z tego powodu tłumaczenia specjalistyczne wymagają przede wszystkim dogłębnej znajomości danego sektora i specyfiki jego słownictwa.

W związku z tym każde profesjonalne biuro tłumaczeń powinno posiadać tłumaczy, którzy starannie i konsekwentnie rozwijają wiedzę specjalistyczną i językową, co pozwala im zajmować się każdym tłumaczeniem specjalistycznym, niezależnie od jego złożoności, specyfiki dziedziny czy kierunku jego tłumaczenia, nawet bezpośrednio z języka obcego na język obcy, nie zapominając o języku polskim. Wszystkie tłumaczenia specjalistyczne wykonywane przez zespół biur tłumaczeń obejmują przede wszystkim następujące tłumaczenia techniczne, marketingowe, prawnicze, medyczne naukowe, a także umów i wiele innych. Warto pokrótce określić, czym się one charakteryzują. Teksty techniczne to bardzo specyficzny gatunek, gdyż nawet właściwe tłumaczenie nie gwarantuje pełnej korekty merytorycznej.

Tutaj ważna jest również dobra znajomość branży i konkretnych wymagań technicznych. Muszą być wykonywane wyłącznie przez specjalistów posiadających wykształcenie techniczne. Tłumaczenia w dziedzinie marketingu i reklamy podlegają własnym zasadom, na przykład dlatego, że często zawierają tzw. gry werbalne, zrozumiałe tylko dla danego obszaru językowego i kulturowego. Wszystkie tłumaczenia medyczne wykonywane są wyłącznie przez lekarzy praktykantów, wykwalifikowany personel naukowy lub tłumaczy z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym.

Z kolei język prawniczy jest niezwykle złożony pod względem składni i wymaga dużej precyzji w posługiwaniu się słownictwem, dlatego tłumaczenia w zakresie prawa wykonywane są przez specjalistów posiadających nie tylko wieloletnie doświadczenie, ale również dogłębną znajomość zagadnień prawnych. Z kolei profesjonalne tłumaczenia naukowe wymagają gruntownej znajomości przetłumaczonej tematyki, jak również stosowania odpowiedniej terminologii branżowej, co zawsze stanowi duże wyzwanie. Tak samo ze względu na znaczenie umów i ich konsekwencje, tłumaczenie ich treści wykonywane jest z najwyższą starannością. Bezwzględnym wymogiem jest dokładność tłumaczeń dokumentów związanych z sektorem finansowym.