środa, 09 styczeń 2019 11:37

ATEX w pigułce – co musisz o nim wiedzieć?

Przepisy ATEX to zbiór kilku dyrektyw UE, które definiują normy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa oraz procedury oceny zgodności dla każdego sprzętu przeznaczonego do użytku w strefach zagrożonych wybuchem. ATEX nakłada obowiązki nie tylko na producentów tego typu maszyn, ale również i na pracodawców. Oto wszystko, co musisz wiedzieć o tych zasadach.

Kiedy trzeba wziąć ATEX pod uwagę?  

Środowisko pracy, które składa się z dowolnych stężeń łatwopalnych gazów, par, mgieł lub palnych pyłów, oznaczone jest jako niebezpieczne. Jeśli te substancje wejdą w kontakt z tlenem w powietrzu, mogą wytworzyć potencjalnie wybuchową atmosferę, która w razie zapłonu i przy nieodpowiednich regulacjach może powodować poważne obrażenia ludzi i środowiska. 

Typowe lokalizacje obszarów niebezpiecznych to: 

  • zakłady chemiczne,  
  • rafinerie ropy naftowej,  
  • oczyszczalnie ścieków,  
  • platformy wiertnicze na morzu,  
  • zakłady wydobycia gazu ziemnego 

Jednak każde przedsiębiorstwo, w którym może dojść do wybuchu, musi stosować się do norm ATEX. Zaliczają się do tej kategorii fabryki tworzyw sztucznych, młyny, zakłady spożywcze lub recyklingu i wiele innych. 

Czym jest ATEX? 

Skrót ATEX pochodzi od francuskiego „ATmosphères EXplosibles”. Dwa główne kierunki ATEX to: 

  • Dyrektywa ATEX 2014/34/EU, która określa zasadnicze wymagania bezpieczeństwa dla produktów działających w strefach zagrożonych wybuchem; 
  • Dyrektywa ATEX 1999/92/EC, która określa zasady dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników urządzeń działających w strefach zagrożonych wybuchem. 

ATEX ma więc bezpośredni wpływ na produkty i zasady działania w licznych przedsiębiorstwach. Pracodawcy muszą spełnić szereg wymogów, by zapewnić swoim pracownikom maksymalne bezpieczeństwo i higienę pracy. Dotyczy to nie tylko organizacji odpowiedniego sprzętu, ale również przeprowadzania miarodajnych kontroli, a także ustanowienia regulacji, które będą znane wszystkim osobom działającym w niebezpiecznych obszarach.  

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoja firma działa zgodnie z wytycznymi ATEX, odwiedź naszą stronę, by zdobyć więcej informacji: http://www.bureauveritas.pl/services+sheet/bezpieczenstwo+wybuchowe+%28atex%29+i+bezpieczenstwo+pozarowe