poniedziałek, 20 marzec 2023 11:02

System ISO 9001 - wielki krok dla biznesu

Szkolenie ISO 9001 Szkolenie ISO 9001 mat.prasowe

ISO 9001 to międzynarodowy standard określający wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością (SZJ). Normę opracowała Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). ISO 9001 jest stosowana na całym świecie przez firmy i instytucje chcące zapewnić wysoką jakość swoich produktów i usług oraz ciągle doskonalić swoje procesy.

ISO 9001 tworzy ramy niezbędne do zapewniania, że produkty i usługi oferowane przez organizację są zgodne z wymaganiami klientów i przepisami. Norma ta obejmuje szereg wymagań, które organizacja musi spełnić, aby uzyskać certyfikat ISO 9001. Choć jest wiele systemów zarządzania jakością, omawiany tu standard jest niekwestionowanym liderem.

Czego wymaga ISO 9001

Norma ISO 9001 stawia przed organizacjami szereg wymagań.
Wśród nich możemy wyróżnić:

 • Ustanowienie polityki jakości i celów jakościowych – czyli wewnętrzne standardy SZJ i cele, które dzięki nim chcemy osiągać
 • Zapewnienie ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością
 • Określenie procesów organizacyjnych i ich ciągłe monitorowanie
 • Zapewnienie, że produkty i usługi są zgodne z wymaganiami klientów i przepisami
 • Zapewnienie, że pracownicy są odpowiednio przeszkoleni i wyposażeni w narzędzia niezbędne do wykonywania swojej pracy
 • Ciągłe monitorowanie i analiza wydajności procesów i produktów/usług
 • Przeprowadzanie regularnych przeglądów systemu zarządzania jakością.

Wdrożenie ISO 9001 – kroki

wdrażanie ISO 9001

Wdrożenie ISO 9001 wymaga zaangażowania całej organizacji oraz podejścia ukierunkowanego na ciągłe doskonalenie. Poniżej przedstawiam kroki, które należy podjąć, aby skutecznie wdrożyć system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:

 1. Określenie zakresu.
 2. Przygotowanie zasobów.
 3. Szkolenie ISO 9001.
 4. Identyfikacja procesów.
 5. Opracowanie dokumentacji
 6. Implementacja
 7. Monitorowanie i ocena.

Każdy z tych etapów może być materiałem na osobny artykuł. Skupmy się zatem na jednym z najważniejszych aspektów, czyli wiedzy i świadomości.

Szkolenia ISO 9001 – kluczowy element wdrożenia

Wdrożenie ISO 9001 nie będzie możliwe, jeśli nie będziemy mieli wsparcia świadomej i zaangażowanej kadry. Personelu, który zna wymagania ISO 9001 i identyfikuje się z nimi.
Czy zatem możemy uznać, że dobre szkolenie ISO 9001 jest kluczowym elementem we wdrożeniu SZJ?

Zdecydowanie TAK.

Kursy ISO 9001 są niezwykle istotną składową wdrożenia wymagań normy. Są pomocne w zrozumieniu stawianych przez normę wymagań i nauczyć się, jak ma funkcjonować SZJ w praktyce.

Szkolenia mogą obejmować różne aspekty ISO 9001, w tym politykę jakości, cele jakościowe, procedury i instrukcje, procesy audytu wewnętrznego, metody kontroli jakości, identyfikację i zarządzanie ryzykiem oraz podejście do ciągłego doskonalenia. Szkolenia powinny być dostosowane do specyfiki organizacji i uwzględniać konkretne potrzeby i wymagania jakie stawia uczestnik szkolenia.

Dobre szkolenia ISO 9001 powinny zapewnić pracownikom wystarczającą wiedzę, umiejętności i narzędzia, aby wdrożyć i utrzymać system zarządzania jakością w swojej pracy. Szkolenia powinny również zachęcać do zaangażowania pracowników w proces ciągłego doskonalenia i podejście oparte na procesach.

Proces szkoleniowy warto zoptymalizować. Nie wszystkie kursy ISO 9001 będą wymagały fizycznej obecności trenera. Dla szeregowych pracowników wystarczy szkolenia ISO 9001 online. Jednak im bardziej specjalistyczny kurs, tym większa konieczność przeprowadzenia klasycznego szkolenia. Szczególne znaczenie ma to w przypadku, gdy organizujesz szkolenie auditora ISO 9001. W tym przypadku ważna jest praca z trenerem, ćwiczenia i case studies.

Warto zauważyć, że szkolenia ISO 9001 nie są jednorazowym wydarzeniem, a raczej procesem ciągłego doskonalenia. Pracownicy powinni regularnie uczestniczyć w szkoleniach i odświeżać swoją wiedzę, aby utrzymać swoje umiejętności i przystosować się do zmieniających się wymagań i potrzeb organizacji.