poniedziałek, 22 marzec 2021 16:38

Jak transportować bezpiecznie i zgodnie z prawem towary spożywcze?

skrzynki i pojemniki do transportu skrzynki i pojemniki do transportu

Transport produktów spożywczych musi odbywać się zgodnie z przepisami i przy uwzględnieniu wszystkich niezbędnych zabezpieczeń. Co na ten temat mówi prawo? W jaki sposób bezpiecznie transportować żywność?

 

Jak transportuje się produkty spożywcze?

Żywność to jeden z bardziej problematycznych towarów, ponieważ wymaga on zastosowania odpowiednich zabezpieczeń na czas transportu. Chodzi tutaj nie tylko o wykorzystanie właściwych środków przewozu, ale przypilnowanie, by w trakcie podróży, produkty te nie uległy zniszczeniu. W zależności od tego, z jakim towarem mamy do czynienia, wykorzysta się inne metody, które zapewnią bezpieczeństwo i uchronią żywność przed uszkodzeniem.

Jak transportować żywność – jakie opakowania?

Mięso, pieczywo, owoce, warzywa, napoje w butelkach plastikowych i szklanych – każde z nich wymaga innego potraktowania, także jeżeli chodzi o ich przechowywanie na czas przewozu. Dobrze dobrane skrzynki i pojemniki do transportu to jedno z rozwiązań na bezpieczny transport (eu-eu.eu). Najczęściej wykorzystuje się do tego opakowania z tworzyw sztucznych, które mogą mieć różne wielkości i budowę, a także, w niektórych przypadkach specjalne przegrody, by zwiększyć ochronę, np. przed przemieszaniem się produktów lub ich potłuczeniem. Co istotne, takie skrzynki muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, które potwierdzają, że mogą mieć kontakt z żywnością.

Przewóz żywności – jakie typy pojazdów należy wykorzystać?

Chcąc zapewnić bezpieczeństwo żywności na czas przewozu, nawet na dalekie trasy, bardzo istotne będzie także to, z jakich pojazdów się skorzysta. W większości przypadków muszą być to specjalne samochody, które umożliwią utrzymanie właściwej temperatury wewnątrz. Dotyczy to szczególnie takich produktów jak mięsa, ryby, owoce i warzywa, które zaliczają się do towarów łatwo się psujących. Wykorzystuje się więc między innymi ciężarówki z izotermą, lodownie oraz chłodnie. Mogą więc one ustanowić odpowiednie warunki, pozwalające na utrzymanie wysokiej jakości produktów, albo je mrożąc, albo izolując od czynników zewnętrznych.

Co mówi prawo o transporcie żywności?

Jeżeli chodzi o dokładne ustalenia prawne względem przepisów regulujących sposób transportu produktów spożywczych, można je znaleźć przede wszystkim w stawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Należy też wziąć pod uwagę choćby przepisy unijne, a także umowy zewnętrzne, które wyjaśniają między innymi, jaka jest optymalna temperatura przewozu, czy jakie trzeba mieć zaświadczenia, pozwolenia i certyfikaty, które potwierdzają możliwość transportu. Nie można też zapomnieć o Inspekcji Weterynaryjnej oraz Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym, który poprzez osobistą kontrolę, jest w stanie ocenić, czy dana firma spełnia warunki i może przewozić żywność. Na tej podstawie nadawane są właśnie certyfikaty i zezwolenia, które określają rozporządzenia prawne.

Co więcej, osoby kierujące pojazdami, powinny posiadać ważną książeczkę sanepidowską, pojazdy muszą być sprawne i mieć działający system monitorujący i zapisujący, jaka jest temperatura w pojeździe. Poza tym takie samochody mogą być wykorzystywane wyłącznie do przewozu żywności i nie można ich używać do innych celów.