czwartek, 27 styczeń 2022 17:24

Jak prawidłowo prowadzić ewidencję czasu pracy kierowców?

ocrk.pl ocrk.pl

Dokumentacja pracownicza każdego kierowcy powinna zawierać dokumenty związane ze stosunkiem pracy, wśród których jest ewidencjonowanie czasu pracy.

Zmieniające się każdego roku przepisy sprawiają, że prawidłowa ewidencja czasu pracy może stanowić wyzwanie – jak poradzić sobie z przygotowaniem dokumentacji? Sprawdź, co możesz zrobić, żeby rozliczanie czasu pracy kierowców stało się banalnie proste!

Zasady prawidłowego prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców

Ewidencja czasu pracy kierowców to szeroki zakres informacji wskazujący nie tylko liczby przepracowanych godzin, ale również godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy czy dni, w których pracownik został zwolniony ze świadczenia pracy. Znaczenie ma każdy element ewidencji – już w nagłówku powinny znaleźć się informacje dotyczące systemu czasu pracy, okresu rozliczeniowego i wymiaru czasu pracy. Przygotowując dokumenty trzeba też pamiętać o zgodności z aktualnymi przepisami, które zazwyczaj modyfikowane są wraz z początkiem roku.

Firmy transportowe stawiające na sprawdzone rozwiązania coraz częściej decydują się na rozliczanie czasu pracy kierowców – ocrk.pl. Wsparcie specjalistów to gwarancja prawidłowości rozliczeń i optymalizacja procesów rozliczeniowych, a jednocześnie gotowe rozwiązania problemów, na przykład w razie kontroli PIP i ITD. Analiza oraz rozliczenie czasu pracy kierowców nie muszą być trudne – wystarczy pomoc ekspertów, którzy działając w branży od wielu lat oferują profesjonalne doradztwo i poprawne rozliczanie czasu pracy.

Ewidencja czasu pracy – elektroniczna lub papierowa

Rozliczanie czasu pracy to obowiązek pracodawcy. Dokumentacja pracownicza może być prowadzona tradycyjnie – papierowo albo w formie elektronicznej. Przyjmuje się, że dokumenty, mają mieć taką samą formę, więc jeśli pracodawca decyduje się na zapis elektroniczny, cała dokumentacją bądź części wyodrębnione rodzajowo, na przykład ewidencja czasu pracy kierowców, mają być przygotowywane elektronicznie. Oznacza to ujednolicenie sposobu przygotowywania dokumentacji pracowniczej, dzięki czemu rozliczanie czasu pracy jest znacznie prostsze.

Na czym polega ewidencja uproszczona?

Uproszczona ewidencja czasu pracy to spore udogodnienie dla pracodawców, jednak taka możliwość dotyczy jedynie wybranych grup pracowników. Prowadzenie dokumentacji bez wyszczególnionych godzin pracy jest możliwe, gdy pracownicy firmy są objęci systemem zadaniowego czasu pracy, kiedy otrzymują ryczałt za nadgodziny i pracę w porze nocnej oraz wtedy, gdy rozliczenie dotyczy pracowników zarządzających firmą w imieniu jej właściciela.

Takie rozwiązanie obejmuje brak konieczności wykazywanie godzin pracy, ale w dalszym ciągu należy uwzględniać dni wolne od pracy, czyli między innymi urlopy, zwolnienia od pracy i nieobecności.

Dlaczego prawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców jest tak ważne?

Rozliczanie czasu pracy kierowców określone jest przez przepisy prawa pracy, dlatego każdy pracodawca musi posiadać wymagane dokumenty pracownicze, a wśród nich właśnie ewidencje czasu pracy czy listy płac. Dzięki odgórnie wskazanym informacjom ewidencja czasu pracy pozwala w szybki sposób określić liczbę godzin przepracowanych w danym miesiącu przez konkretnego pracownika, w tym godziny nadliczbowe oraz dni wolne od pracy. Jest to niezbędne, aby prawidłowo ustalić wysokość wynagrodzenia i ewentualnych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.