środa, 01 marzec 2023 19:24

Certyfikat budynku - czym jest i po się go uzyskuje?

Certyfikat budynku Certyfikat budynku Źródło: pixabay.com Licencja: https://pixabay.com/pl/service/license

Certyfikat budynku jest dokumentem potrzebnym do otrzymania pozwolenia na użytkowanie nieruchomości oraz do jego sprzedaży i wynajmu. Warto sprawdzić w jakich obiektach jest obowiązkowy.

Czym jest certyfikat budynku?

Świadectwo energetyczne jest poświadczeniem jakości budynku pod względem zużycia energii. Posiadanie certyfikatu jest koniecznością, zgodnie z unijną dyrektywą, ustawą i rozporządzeniem rządowym. Aby sporządzić dokument, należy wykonać obliczenie dla każdego obiektu, jakie jest zapotrzebowanie roczne na energię konieczną do jego ogrzania, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji oraz oświetlenia. Paszport uwzględnia ewentualne straty, podczas produkcji energii oraz przesyłu. Celem świadectwa charakterystyki energetycznej jest optymalizacja i oszczędności w zarządzaniu prądem. Certyfikat budynku wykonuje się dla: domów jednorodzinnych, hoteli, zakładów usługowych, lokali biurowych oraz wielu innych obiektów. Przy oddawaniu nieruchomości do użytku, wynajmowaniu czy sprzedaży, posiadanie dokumentu jest niezbędne. Chodzi tu głównie o uświadamianie polskiego społeczeństwa w zakresie oszczędzania energii. Dzięki certyfikatom użytkownicy mają wiedzę, na temat kosztów zużycia i opłat za prąd.

Jaką ma ważność świadectwo charakterystyki energetycznej i kiedy jest wystawiane?

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków wystawiane są w formie papierowej. Muszą zawierać dane identyfikacyjne obiektów, dzięki którym każde pogotowie elektryczne, może bez problemu usunąć awarię. Wystawienie dokumentacji należy powierzyć projektantowi z uprawnieniami budowlanymi, posiadającemu ubezpieczenie w zakresie opracowywania certyfikatów i CRCE, czyli konto w systemie ministerstwa. Chociaż najnowsze przepisy budowlane nie narzucają w sprawie charakterystyki energetycznej budynków żadnej formy, to jednak powinna zawierać całkowite zapotrzebowanie na prąd, sprawność instalacji energetycznych i właściwości izolacyjne zewnętrznych przegród. Świadectwa energetyczne są podstawą do zamieszkania w budynku i mają ważność 10 lat. Do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej zobowiązani są właściciele budynków prywatnych sprzedawanych lub wynajmowanych, jak i mieszkań posiadających spółdzielcze prawa do lokali. Świadectwa energetycznego wymagają obiekty o powierzchni użytkowej przekraczającej 250 m² oraz zajmowane przez: organy administracji publicznej, wymiar sprawiedliwości, prokuraturę. Są konieczne także w obiektach, w których obsługuje się interesantów. Wszelkie zmiany należy zamieszczać w centralnym rejestrze charakterystyki.

Co stanowi o charakterystyce energetycznej budynków?

O świadectwach charakterystyki energetycznej traktuje prawo budowlane, więc są dokumentami urzędowymi. Do podstawowych informacji zawartych w każdym paszporcie, należą koszty ogrzania budynku w postaci kWh. Obliczenia są wykonywane na podstawie zużycia ciepłej wody i parametrów instalacji grzewczej, a dla nieruchomości innych niż wymienione, uwzględnia się również zużycie energii na potrzeby oświetlenia i klimatyzacji. Można je oszacować wykonując pomiary mocy oraz sprawności instalacji, a także izolacji i strat ciepła. Sporządzanie charakterystyki energetycznej nie jest wymagane w budynkach: zabytkowych, wolnostojących o powierzchni do 50 m², mieszkalnych, które nie są użytkowane dłużej niż cztery miesiące w roku, gospodarstw rolnych ze wskaźnikiem EP do 50 kWh m² na rok, przemysłowych, które nie posiadają urządzeń zużywających energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego i miejsc działalności religijnej.