środa, 15 wrzesień 2021 17:46

Audyt kadrowy - jak powinien przebiegać?

audyt kadrowy audyt kadrowy pixabay

W sprawach kadrowo-płacowych nie ma miejsca na pomyłki, a cała dokumentacja powinna ściśle opierać się na przepisach prawa pracy.

Wszelkie nieprawidłowości jest w stanie wykryć audyt kadrowy. Analizę dokumentów o charakterze kadrowym możemy zlecić zewnętrznej firmie, dzięki czemu uzyskamy komplet informacji i odpowiedź na najważniejsze pytanie, a mianowicie czy wymagana jest korekta jakichś działań.

Cel audytu kadrowego

Zlecając audyt, musimy umożliwić firmie zewnętrznej wgląd do wszystkich dokumentów o charakterze kadrowym oraz płacowym. Dzięki temu możliwe będzie sprawdzenie kompletności dokumentacji pracowniczej oraz wskazanie ewentualnych braków. Poza poprawnością prowadzenia dokumentacji pracowniczej, analizie poddawane są również dokumenty związane z naliczaniem wynagrodzeń oraz odprowadzaniem składek. W przypadku znalezienia jakichkolwiek uchybień i nieprawidłowości, podawany jest obszar, w którym konieczne jest wprowadzenie korekt. 

Etap końcowy audytu

Po zapoznaniu się z dokumentacją kadrową i po jej analizie, następuje sporządzenie raportu. Zawarte są w nim informacje o stanie rzeczywistym, które zestawione zostają z obowiązującymi przepisami. W raporcie wskazane są wszelkie nieprawidłowości, a także obszary ryzyka. Co więcej, efektem audytu jest poznanie działań naprawczych, które należy wdrożyć, aby zapobiec dalszym błędom, a do tych już powstałych wykonać korektę. W zależności od indywidualnych preferencji przedsiębiorcy, audyt kadrowy może zostać przeprowadzony jednorazowo lub też można go dokonywać regularnie w określonych odstępach czasu. Wybierając drugą opcję, jesteśmy w stanie na bieżąco monitorować dokumentację i szybko reagować na ewentualne nieprawidłowości. 

Audyt kadrowy, czyli analiza dokumentów i raport końcowy, jest sposobem na sprawdzenie poprawności prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Regulacje prawne stale ulegają zmianom, dlatego warto decydować się na audyty, aby mieć pewność, że nie wkradły się żadne błędy.