piątek, 23 październik 2020 16:38

Adwokat a radca prawny – różnice

Kancelaria adwokacka Cejrowski Kancelaria adwokacka Cejrowski

Jeszcze nie tak dawno radca prawny nie posiadał takich uprawnień jak adwokat. Przekonanie społeczeństwa było takie, że adwokat jest od spraw karnych a radca prawny od gospodarczych i cywilnych. Po zmianach w 2015 roku radca prawny i adwokat to zawody między którymi nie ma różnic co do uprawnień.

Ustawa Prawo o adwokaturze stanowi, że „zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami”.

Ustawa o radcach prawnych natomiast stanowi, że „świadczenie pomocy prawnej przez radcę prawnego polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy”.

Zatem nawet te uregulowania są w pełni takie same. Jedynie możliwość zatrudnienia radcy prawnego w ramach umowy o pracę odróżnia ten zawód od adwokata, który zatrudnienia podjąć nie może, za wyjątkiem pracy w charakterze pracownika naukowego.

Różnica natomiast dotyczy stroju urzędowego adwokata i radcy. Adwokaci mają zielone żaboty przy togach, a radcowie prawni niebieskie.

Kancelaria adwokacka Cejrowski to doświadczeni prawnicy – adwokaci, radcowie prawni ale tez pracownicy naukowi i doradcy podatkowi. Właściwy dobór specjalizującego się w danej tematyce prawnika, zdecydowanie zwiększa szanse osiągnięcia przez klienta zamierzonego przez niego celu.

A kim jest prawnik?

Prawnikiem jest każda inna osoba, która ukończyła kierunek – prawo. Ażeby jednak posługiwać się tytułem adwokat lub radca prawny, należy spełnić jeszcze szereg innych wymagań, poczynając chociażby np. od skomplikowanego procesu szkolenia zwanego aplikacją, którego uwieńczeniem jest egzamin państwowy. Na rynku prawniczym funkcjonują także inni prawnicy, których zakres uprawnień i co za tym idzie zakres odpowiedzialności jest znacznie węższy. Wspomnieć także należy, że adwokata i radcę prawnego obowiązuje kodeks etyki zawodowej. Ponadto należy wiedzieć, że zarówno adwokat, jak i radca prawny ma nieograniczony czasowo, obowiązek przestrzegania tajemnicy zawodowej. Wiąże się z tym odpowiednie zabezpieczanie danych, poufność personelu, przechowywanie dokumentów. Adwokaci i radcowie prawni obowiązkowo posiadają także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej w ramach samorządów zawodowych.