wtorek, 30 maj 2023 09:32

Odszkodowanie za opóźniony lot - to powinieneś wiedzieć!

odszkodowanie za opóźniony lot 2 godziny odszkodowanie za opóźniony lot 2 godziny Źródło: unsplash.com Licencja: https://unsplash.com/license

Opóźniony bądź odwołany lot może przysporzyć wielu problemów osobom podróżującym. Na szczęście coraz więcej pasażerów ma świadomość, że w przypadku opóźnienia lotu można uzyskać odszkodowanie od linii lotniczych. 

W jakich sytuacjach ono przysługuje i jak ubiegać się o taką rekompensatę? Na te pytania znajdą Państwo odpowiedź w poniższym artykule.

  1. Odszkodowanie za lot opóźniony 2 godziny - kiedy przysługuje?
  2. W jakich sytuacjach linie lotnicze mogą odmówić wypłaty odszkodowania?
  3. Jak ubiegać się o odszkodowanie?

Odszkodowanie za lot opóźniony 2 godziny - kiedy przysługuje?

Jeśli lot został opóźniony o dwie godziny lub więcej, mają Państwo możliwość ubiegania się o odszkodowanie. Zgodnie z Rozporządzeniem Europejskim nr 261/2004, które reguluje prawa pasażerów lotniczych, w przypadku odwołanego bądź opóźnionego lotu o co najmniej dwie godziny, który odbywał się z lotniska na terenie UE bądź jeśli lot był zarejestrowany w Unii Europejskiej, przewoźnik lotniczy może być zobowiązany do wypłaty odszkodowania. 

Wysokość odszkodowania może różnić się między sobą, a uzależniona jest ona m.in. od długości lotu, jak i jego opóźnienia. Istnieją jednak orientacyjne widełki, które mówią jakie odszkodowanie przysługuje w przypadku opóźnionego wejścia na pokład samolotu. 

Dla lotów krótkodystansowych, które wynoszą nie więcej niż 1500 km do miejsca docelowego i opóźnienia, które wynosi nie mniej niż 3 godziny, pasażer może spodziewać się odszkodowania na poziomie 250 euro. Dla lotów średniodystansowych, od 1500 km do 3500 km, rekompensata może wynieść w granicach 400 euro. W przypadku odwołania lub opóźnienia lotu długodystansowego, czyli takiego powyżej 3500 km, linie lotnicze zazwyczaj wypłacają poszkodowanemu około 600 euro. 

W jakich sytuacjach linie lotnicze mogą odmówić wypłaty odszkodowania?

Opóźniony lot nie zawsze równoznaczny jest z wypłatą odszkodowania. W jakich sytuacjach nie można domagać się rekompensaty od linii lotniczej?

  • Siła wyższa - jeśli do opóźnienia bądź odwołania lotu doszło na skutek sytuacji poza kontrolą linii lotniczej, pasażer traci prawo do otrzymania odszkodowania. Do takich okoliczności zalicza się niekorzystne warunki pogodowe, trzęsienia ziemi, zamieszki, ataki terrorystyczne, decyzje władz lotniczych, awaria samolotu itp.
  • Wina pasażera -  jeśli odwołany lub opóźniony lot spowodowany jest działaniami pasażera (brak odpowiednich dokumentów, niestawienie się na odprawę, łamanie zasad przewoźnika), również traci on prawo do odszkodowania. 
  • Zgoda pasażera na alternatywne rozwiązanie - linia lotnicza nie musi wypłacać odszkodowania jeśli na skutek opóźnionego bądź odwołanego lotu, zaproponowali pasażerowi inne rozwiązanie np. lot alternatywny lub zwrot pieniędzy za bilety.
  • Wyzwolenie odpowiedzialności - w przypadku odwołania lotu lub jego opóźnienia, linia lotnicza może udowodnić, że do zaistniałej sytuacji doszło w wyniku działania osób trzecich np. strajku pracowników. Wtedy pasażer może nie otrzymać zwrotu pieniędzy.
  • Krótkie opóźnienie - rekompensata często uzależniona jest od czasu oczekiwania. Niektórzy przewoźnicy zrekompensują straty jedynie jeśli czas opóźnienia przekroczył określoną granicę czasową i wypłacają odszkodowanie za opóźniony lot 2 godziny lub 3. Poniżej tego czasu, pasażer może nie mieć podstaw do uzyskania odszkodowania.

Jak ubiegać się o odszkodowanie?

Jeśli chcesz ubiegać się o odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot, pamiętaj, że musisz zachować dokumentację związaną z podróżą m.in. bilety lotnicze, potwierdzenie rezerwacji, dane lotu, dowody opóźnienia oraz wszelkie inne informacje, które potwierdzają Twój przypadek. Im więcej zebranych danych, tym większa szansa na uzyskanie odszkodowania ze strony przewoźnika.

Pamiętaj, że informacje oraz porady dotyczące odwoływanych lub opóźnionych lotów, mogą się różnić ze względu na kraj oraz indywidualne okoliczności. Jeśli jednak na skutek błędu linii lotniczych nie udało Ci się dotrzeć do miejsca docelowego na czas, warto ubiegać się o swoje prawa do uzyskania odszkodowania.