poniedziałek, 03 lipiec 2017 07:34

Ból głowy wywołany stresem – profilaktyka

Ból głowy może mieć wiele przyczyn, jedną z nich jest wzmożony stres. Duża ilość obowiązków, nieprzewidziane zdarzenia losowe, zmiany w życiu czy trudności z przystosowaniem się do danej sytuacji mogą potęgować stres. Jak sobie radzić ze stresem i co robić, aby głowa nie bolała?

 

Dlaczego stres wywołuje ból głowy?

Bóle głowy mają przyczyny zarówno biologiczne, psychologiczne, jak i społeczne. Jednym z czynników spustowych, wywołujących napięciowe bóle głowy jest stres. Reakcja stresowa jest powiązana z oceną konkretnej sytuacji, emocjami jakie wywołuje w jednostce oraz wcześniejszymi doświadczeniami radzenia sobie ze stresem (2).

Na napięciowe bóle głowy może cierpieć od 38 do 70% osób w populacji, dlatego można uznać, że ból głowy wywołany stresem to zjawisko dość często spotykane (2). Ból głowy jest uciążliwy dla człowieka, obniża jego poziom funkcjonowania, utrudnia realizowanie zadań zawodowych i społecznych, pogarsza samopoczucie. Dodatkowo stres jaki wywołuje ból głowy może predestynować do wywołania innych chorób lub schorzeń (1, 2).

Jak redukować stres?

Aby uniknąć bólu głowy, należy redukować stres. Im go mniej, tym lepiej. Jakość reakcji stresowej, jak i sposób radzenia sobie z różnymi wydarzeniami zależy od wielu czynników, jednym z nich jest strategia jaką przyjmuje jednostka, aby poradzić sobie z trudnymi sytuacjami.

  1. S. Endler i J. D. A. Parker wymieniają 3 style radzenia sobie z stresem:
  • styl skoncentrowany na zadaniu (jednostka w obliczu stresu podejmuje różnorodne działania, aby rozwiązać problem),
  • styl skoncentrowany na emocjach (koncentracja na własnych przeżyciach i reakcjach na wydarzenie),
  • styl skoncentrowany na unikaniu (wypieranie sytuacji stresowej, unikanie konfrontacji, odwracanie uwagi).

Który styl radzenia sobie z stresem jest najlepszy? Najbardziej efektywnym i skutecznym sposobem jest poszukiwanie rozwiązania problemu, wyszukanie możliwych sposobów działania i podjęcie, aktywności na rzecz zmniejszenia stresu, czyli styl zadaniowy (1). Po więcej informacji zajrzyj na nanerwy.expert.

Sposoby relaksacji

Umiejętność radzenia ze stresem rozwija się od dzieciństwa, jednak może ulegać zmianom w toku rozwoju. Dobrymi sposobami na rozładowanie napięcia jest wdrożenie różnych zachowań prozdrowotnych: aktywności fizycznej, masaży, relaksacji za pomocą medytacji, muzyki relaksacyjnej, treningu oddychania, a także poszerzanie swojego repertuaru umiejętności społecznych.

Jednym ze sposobów walki ze stresem jest zmiana nastawienia do sytuacji oraz wytworzenie w sobie pozytywnych przekonań na temat własnej skuteczności. Dzięki pozytywnemu myśleniu oraz przeświadczeniu, o tym, że sytuacje stresowe są przejściowe, jednostka może skuteczniej stawiać czoła życiowym wyzwaniom (1).

1.Sygit-Kowalkowska E. Radzenie sobie ze stresem jako zachowanie zdrowotne człowieka – perspektywa psychologiczna. Hygeia Public Health 2014:49(2):202-208

2.Waś A, Tucholska S. Napięciowe bóle głowy – aspekty psychologiczne. Neurologia Dziecięca 2011;41:115-119

Wyświetlony 707 razy