czwartek, 04 maj 2017 13:20

Jak wybudować studnię?

Chociaż obecnie najczęściej po prostu podłączamy się do sieci wodociągowej, to jednak nadal jest wiele miejsc, gdzie nie możemy skorzystać z takiej opcji. Wówczas jedynym rozwiązaniem jest wybudowanie studni. W jaki sposób możemy to zrobić?

Zasadniczo budowa własnego ujęcia wody nie jest bardzo skomplikowana – w końcu ludzie robią to już od wieków. Musimy jednak pamiętać o tym, by dobrze wytypować miejsce wiercenia oraz przeprowadzić badania wody, aby była ona zdatna do użytku. Oczywiście, najlepiej, gdy nad budową studni czuwa specjalista w tej właśnie dziedzinie. Potrzebne będą też odpowiednie narzędzia, na przykład wiertnice pionowe do wykonania odwiertu.

Jaką studnię zbudować?

Wszystko zależne jest od warstwy wodonośnej, a także od jakości znajdującej się w niej wody oraz od jej wydajności. Najpłytsze studnie, które mają głębokość kilku metrów, to studnie kopane i wykończone obudową z betonowych kręgów. Pozyskują one wodę z pierwszej warstwy wodonośnej, która najczęściej jest zanieczyszczona, dlatego nie nadaje się ona do picia, ale możemy przykładowo podlewać nią ogródek.

Gdy potrzebujemy studni do czerpania wody pitnej, będziemy usieli wybudować studnię głębinową, która pozwala na pobieranie wody z pokładów skalnych – sięga wtedy do głębokości nawet 15-20 metrów. Woda z takiej głębokości jest już czystsza, ale nadal może być one narażona na zanieczyszczenia, dlatego powinna być przebadana. Do takich studni stosuje się także specjalne filtry zmniejszające ryzyko przedostawania się zanieczyszczeń do instalacji.

Budowa studni

Wybudowanie studni z kręgów nie jest wyzwanie, dlatego możemy wykonać prace nawet samodzielnie. Jeżeli jednak chodzi o studnie głębinowe, powinniśmy już wybrać fachowców posiadających odpowiednie zaplecze, na przykład wiertnice pionowe, które pozwolą na uzyskanie właściwego odwiertu.

Studnię głębinową możemy wykonać bez rury osłonowej albo z rurą osłonową. Rura osłonowa zapewnia dodatkowe zabezpieczenie i sięga aż do warstwy wodonośnej. Rurę wykonuje się z betonu lub z tworzywa. W rurze montuje się też głowicę łączącą rurociąg tłoczny pompy wraz z przyłączem wodociągowym.