poniedziałek, 04 marzec 2019 10:19

Co robić z odpadami po remoncie?

Poważniejsze prace remontowe wiążą się z działaniami takimi jak: burzenie ścian, malowanie, wymiana posadzki itp. Efekt jest znakomity, ale co z odpadami remontowymi?

Nie są to śmieci, z którymi ma się kontakt często. W dodatku odpady budowlane i remontowe występują w dużych ilościach. Sprawiają więc problem komuś, kto chce się ich pozbyć. Są dwa sposoby na to. Jeden to zamówić kontenery na odpady i ich zabranie. Drugi to samodzielne zawiezienie odpadów remontowych w odpowiednie miejsce.

Kłopotliwe pozostałości po remoncie

Typowe odpady po pracach remontowych to np. gruz czy pojemniki i worki po różnych materiałach. Jest sporo śmieci i to takich, których nie można wyrzucić do kosza. Nie można, ponieważ:

  • jest ich zazwyczaj dużo,
  • część to odpady niebezpieczne,
  • część może być poddana recyklingowi.

Niebezpieczne odpady, czyli i budowlano-remontowe, powinny być zawiezione do PSZOK. To punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Działa taki punkt w każdym mieście. Odpady oddaje się z reguły bezpłatnie. Kiedy jednak jest ich dużo, to samo zawożenie ich jest kłopotliwe. Warto mieć taką opcję na uwadze, bo czasami będzie wystarczająca.

Prosty sposób na pozbycie się odpadów

Inna możliwość to zamówienie odbioru odpadów w jednej z firm, który tym się zajmują. Otrzymuje się kontener albo specjalny worek i w ustalonym czasie ma miejsce odbiór odpadów budowlanych, czyli także tych pochodzących z prac remontowych. Taka opcja jest związana z pewnym wydatkiem, ale jest prostsza. To także legalny, a mało angażujący wysiłku czy uwagi sposób na oddanie kłopotliwych śmieci. Dla osób już zmęczonych trudnymi i ciężkimi pracami remontowymi jest ciekawą alternatywą.

Co zrobić ze zgromadzonym złomem?

Do odpadów po poważniejszych pracach można też zaliczyć złom. Jedną z takich sytuacji jest wymiana starych grzejników na nowsze. Złom to wartościowy surowiec wtórny. Stal i inne metale można zawieźć do punktu skupu i je sprzedać. Alternatywa to odbiór złomu przez odpowiednią firmę. To prostszy sposób na zrobienie porządków po remoncie.

Opcji na pozbycie się złomu czy pozostałości po pracach remontowych nie ma wiele. Jest jednak wystarczająco dużo, by wybrać to, co uzna się za dogodne dla siebie. Najważniejsze, by pozbyć się trudnych odpadów w sposób legalny i nieszkodzący środowisku naturalnemu.