środa, 29 marzec 2017 10:53

Controlling: o firmie dowiesz się wszystkiego

W warunkach gospodarki rynkowej, szczególnie w branżach, w których występuje bardzo ostra konkurencja, w firmach szczególnie ważne jest perfekcyjne wręcz zarządzanie kosztami. Kluczem do rozsądnej i efektywnej optymalizacji kosztowej jest skuteczny controlling, czyli narzędzia i procedury pozyskiwania wiarygodnych i kompletnych informacji o każdym aspekcie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Informacji, które są fundamentem skutecznego zarządzania firmą.

Informacje niezbędnie potrzebne

Skala informacji o funkcjonowaniu firmy rośnie wykładniczo wraz z jej rozwojem. W przedsiębiorstwach małych i średnich, ilość danych koniecznych do pozyskania w celu sprawnego zarządzania jest już tak znaczna, że pojedyncza osoba nie jest w stanie ich przyswoić, nie mówiąc o właściwym wykorzystaniu. Nie ma więc innego wyjścia – pozyskiwanie oraz przetwarzanie danych ze wszystkich komórek przedsiębiorstwa musi realizować system informatyczny. Tylko odpowiedni system dostarczy menedżerom firmy bieżących informacji finansowych, księgowych, produkcyjnych, handlowych, danych o zamówieniach, płatnościach, kwestiach kadrowych i wielu innych. To te dane mają służyć kierownictwu w efektywnym zarządzaniu firmą. Tak w skrócie można opisać controlling.

Controlling: firma pod mikroskopem

Controlling to w istocie filozofia zarządzania przedsiębiorstwem. Filozofia oparta na nieustającym i bieżącym pozyskiwaniu informacji o wszelkich procesach realizowanych w przedsiębiorstwie, w celu użycia ich do wypracowania optymalnych wariantów działania i planowania.

Controlling łączy w sobie techniki pozyskiwania i przetwarzania informacji, procedury obiegu danych, narzędzia do ich analizy oraz – co jest bardzo ważne – odpowiednie kwalifikacje kadry zarządzającej. Cóż, każde, nawet najdoskonalsze narzędzia wymaga osoby, która je w pełni wykorzysta.

Controlling ustawia w pewnym całą firmę pod mikroskopem – poprzez precyzyjną analizę danych można dokładnie lokalizować procesy kosztotwórcze, zarządzać wydajnością czy oceniać realizację założonych planów produkcyjnych lub finansowych.