poniedziałek, 22 czerwiec 2020 17:03

Na czym polega analiza finansowa?

analiza finansowa analiza finansowa

Analiza finansowa to dość popularny termin, który znany jest zarówno wszystkim przedsiębiorcom, inwestorom giełdowym, jak i instytucjom kredytującym. Podstawowym celem analizy finansowej, tak jak sama nazwa wskazuje, jest zapoznanie się ze stanem oraz rozwojem finansów firmy. Co warto wiedzieć na temat tego rodzaju analizy? Odpowiadamy!

 

Istota analizy finansowej

Tego rodzaju analiza może obejmować wszystkie obszary finansów firmy. W zależności od potrzeb analiza może się skupić m.in. na stanie finansów firmy, ocenie przedsięwzięć gospodarczych oraz podjętych decyzji finansowych, czy też na ogólnej ocenie stanu finansów firmy. To, jaki obszar finansów jest badany, w głównej mierze uzależnione jest od celu analizy oraz od tego, przez jaki podmiot jest ona prowadzona. Tak więc istotą tego rodzaju analizy jest szczegółowa obserwacja poszczególnych elementów ogólnie rozumianej sytuacji finansowej oraz wyciąganie na ich podstawie konkretnych wniosków.

Analiza finansowa – kto z niej korzysta

Oczywiście najważniejszym podmiotem, który najczęściej korzysta z analizy finansowej jest przedsiębiorstwo. Przykładowa firma podczas przeprowadzania analizy finansowej skupia się na takich kwestiach jak płynność finansowa, rentowność czy też zdolność do obsługi długu. Dzięki tej podstawowej wiedzy przedsiębiorstwo może w przyszłości podejmować lepsze decyzje dotyczące zarządzania firmą. Oczywiście nie jest to jedyny podmiot, który korzysta z tego rodzaju narzędzi.

Kolejną grupą, którą należy wyróżnić, są inwestorzy. Dotyczy to przede wszystkim spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych. Inwestorzy dzięki znajomości sytuacji finansowej firmy oraz dzięki możliwości pośredniego przewidywania jej rozwoju w przyszłości mogą podjąć dużo lepsze decyzje dotyczące miejsca lokowania kapitału. Kolejną grupą wykorzystującą analizę finansową są instytucji kredytujące. Poprzez analizę mogą one określić wypłacalność firmy i podjąć na tej podstawie decyzję o udzieleniu bądź odmowie udzielenia pożyczki.

Artykuł powstał we współpracy z https://eanaliza.pl/analiza-finansowa

 

Wyświetlony 48 razy

Media