poniedziałek, 21 marzec 2022 13:50

Doradca inwestycyjny – na czym właściwie polega jego praca?

Doradca inwestycyjny Doradca inwestycyjny pixabay

W ciągu ostatnich kilku lat w naszym społeczeństwie znacznie wzrosła świadomość dotycząca potrzeby inwestowania wolnych środków finansowych.

Rozwój technologii spowodował, że każdy z nas może wybierać spośród wielu form lokowania nadwyżki pieniężnej. Jednak istnieją instrumenty finansowe, których zastosowanie wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności. Tylko w taki sposób pozwolą one na zwiększenie ilości posiadanego majątku. W przypadku, gdy nasza wiedza o instrumentach finansowych nie należy do bardzo rozwiniętych, warto skorzystać z pomocy specjalistów w tej dziedzinie, a jednym z nich jest oczywiście doradca inwestycyjny.

Kim właściwie jest doradca inwestycyjny?

Z każdym rokiem znacznie zwiększa się liczba osób decydujących się na inwestowanie praktycznie każdej ilości wolnych środków pieniężnych w celu powiększania swojego majątku. Jednak nie wszystkie instrumenty finansowe stanowią uniwersalną metodę, która sprawdzi się w każdym przypadku. Doradca inwestycyjny to osoba zajmująca się analizą oraz oceną ryzyka, a następnie wskazaniem najkorzystniejszych rozwiązań pozwalających na osiągnięcie wysokich zysków. Oczywiście tego rodzaju pracownicy zazwyczaj zatrudniani są na podstawie umowy o prace przez biura maklerskie, fundusze inwestycyjne oraz banki. Z pewnością należy podkreślić, że nie każda osoba może zostać doradcą inwestycyjnym, ponieważ w tym celu niezbędne jest zdanie bardzo trudnego egzaminu sprawdzającego przygotowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Z każdym rokiem na rynku zaczyna pracę bardzo niewiele nowych specjalistów, ponieważ to jedna z naprawdę trudnych ścieżek kariery zawodowej.

Doradca inwestycyjny powinien posiadać wiedze z zakresu statystyki, ekonomii, rachunkowości, rynków finansowych, matematyki oraz analizy finansowej, co z pewnością wymaga wielu godzin spędzonych na nauce i zdobywaniu praktycznych umiejętności w tym zakresie. Ten zawód z pewnością nie należy do najprostszych, a osoby otrzymujące certyfikat potwierdzający ich umiejętności posiadają wszystkie niezbędne predyspozycje do jego wykonywania.

Doradca inwestycyjny – jakie są jego zadania?

Mimo niewielkiej ilości specjalistów z zakresu doradztwa inwestycyjnego aktualnie trudno jest wybrać idealną osobę, która całkowicie spełni nasze oczekiwania. Współpraca powinna opierać się przede wszystkim na regularnej wymianie informacji oraz uwag dotyczących poszczególnych instrumentów finansowych, co pozwoli na wybór najpraktyczniejszych rozwiązań dobranych w sposób indywidualny do potrzeb konkretnych klientów. Doradca inwestycyjny potrzebuje niezbędnych danych dotyczących aktualnej sytuacji finansowej, a także poziomu możliwego do zaakceptowania ryzyka. Z pewnością należy podkreślić, iż ostateczna decyzja dotycząca wyboru konkretnego instrumentu finansowego należy do klienta. Specjalista inwestycyjny ma za zadanie jedynie służyć teoretyczną wiedzą oraz praktycznymi umiejętnościami. Każdy zbudowany dla indywidualnego klienta portfel będzie charakteryzował się niepowtarzalnością, a także unikalnym charakterem.

Doradca inwestycyjny i zakres jego odpowiedzialności

Dość często osoby rozważające skorzystanie z pomocy doradcy inwestycyjnego zadają sobie pytanie dotyczące zakresu odpowiedzialności tego specjalisty. Wbrew pozorom to indywidualni klienci podejmują ostateczną decyzję dotyczącą wyboru konkretnych instrumentów finansowych. Specjalista inwestycyjny ma za zadanie jedynie przedstawić wszystkie dostępne możliwości i wskazać przybliżone korzyści, a także okres, w jakim mogą one zostać osiągnięte. Odpowiedzialność doradcy odnosi się jedynie do regularnego monitorowania efektów wybranej inwestycji oraz zachowania zbudowanego portfela. Istnieje również obowiązek składania raportów z osiąganych w danym okresie wyników, a także informowania klientów o możliwych do dokonania korektach. Jak widać, każda osoba rozważająca inwestowanie wolnych środków pieniężnych powinna skorzystać z pomocy wykwalifikowanego doradcy inwestycyjnego.